Redovisningsfrågor och Covid

Redovisningsfrågor och Covid

Den här kursen vänder sig till dig som är redovisningskonsutl eller revisor. Vi går igenom de aktuella reglerna kring Covid ur ett redovisnings- och revisionsperspektiv. Regelverket är knöligt och har ändrats i etapper.

Vi behandlar viktiga frågor i samband med redovisning, bokslut och årsredovisning. Speciellt formuleringar i årsredovisningen kan vara viktiga att fundera lite extra kring.

Även de speciella situationer som kan uppkomma i samband med att stöd har sökts men ännu ej beviljats får en genomgång.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Covid 19 - För redovisningskonsulter och revisorer
 • Redovisningsfrågor
  • Redovisningsfrågor - stöd i bokslut och förvalttningsberättelse
  • Anstånd med skatter
 • Korttidsanställning
  • Korttidsanställning - Vad innebär reglerna
  • Beräkning av stödet
  • Ansökan och därefter
 • Omställningsstöd
  • Omställningsstöd - Vilka företag kan få stöd
  • Hur beräknas stödet
  • Särskilt om fasta kostnader
  • Särskilt om täckningsbidrag
  • Övriga förutsättningar för stöd
  • Omsättningsstöd nyheter
 • Övrigt
  • Hyresstöd
  • Revisionsaspekter

Ur kursinnehållet:

 • Covid 19 - För redovisningskonsulter och revisorer
 • Redovisningsfrågor
  • Redovisningsfrågor - stöd i bokslut och förvalttningsberättelse
  • Anstånd med skatter
 • Korttidsanställning
  • Korttidsanställning - Vad innebär reglerna
  • Beräkning av stödet
  • Ansökan och därefter
 • Omställningsstöd
  • Omställningsstöd - Vilka företag kan få stöd
  • Hur beräknas stödet
  • Särskilt om fasta kostnader
  • Särskilt om täckningsbidrag
  • Övriga förutsättningar för stöd
  • Omsättningsstöd nyheter
 • Övrigt
  • Hyresstöd
  • Revisionsaspekter

Målgrupp

Kursen väder sig till alla som arbetar med redovisning och revision yrkesmässigt.

Kursmål

Målet med kursen är att deltagarna ska kunna hantera frågor relaterade till Covid och de olika stöden.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med redovisnings- och företagsfrågor.

Kursintyg

Kursen vänder sig till dig som redan arbetar med redovisnings- och företagsfrågor.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.