Alltid billigare med årsabonnemang

Deklaration 2 - Näringsverksamhet 2022

I den här kursen går vi igenom merparten av de regler som styr beskattningen och även bokslutet i enskild näringsverksamhet och beskattning av fysisk person som delägare i handelsbolag.

Vi arbetar oss fram till ett överskådligt övningsexempel från ett upprättat bokslut och gör en genomgång av deklarationen i företaget.

Vi tittar på ett antal kritiska frågor som rör både intäkter och kostnader som man bör känna till för att kunna upprätta deklarationen. Ett avsnitt handlar också om stöden relaterade till coronapandemin.

Den som jobbar med ekonomi på ett företags ekonomiavdelning eller som sköter bokföring åt andra märker snabbt att många redovisningsfrågor bara kan lösas om man behärskar skattesystemet. Faktum är att vissa områden inom redovisningen är kopplade så att skattereglerna kommer att styra värdering och redovisning.

Deklarationstillfället är sista möjligheten att rätta fel som eventuellt finns i redovisningen. För redovisningskonsulten kan det innebära att intervjua kunden så att all information om företaget kommer fram.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som jobbar med företags redovisning och ekonomi. Du är redovisningskonsult eller på annat sätt jobbar med företags praktiska ekonomihantering. Kursen är praktisk och vi går via regelverket och exempel igenom deklarationsblanketten och fyller i den. Vi förutsätter att kursdeltagaren har kunskap i redovisning och hur man periodiserar inför bokslutet.

Kursinnehåll:

 Beskattning av näringsverksamhet
 Kopplingar mellan redovisning och beskattning
 Värdering av varu- och materiallager
 Värdering och värdeminskning av anläggningstillgångar
 Intäkter
 Coronastöden i bokföring och deklaration
 Speciella typer av ersättningar
 Inkomstdelning
 Periodiseringsfonder
 Räntefördelning
 Aktiv eller passiv näringsverksamhet
 Expansionsfond
 Avdragsgillt eller inte
 Skattemässiga justeringar
 Skatteplanering
 Blankettexempel
 Arbetsuppgifter

Kursmål:

Kursdeltagaren har efter genomförd kurs en god uppfattning om hur beskattning av näringsverksamheten är uppbyggt och hur beskattningen av fysiska personer som driver företag sker.

Förkunskaper:

Vår kurs Beskattning av företag och individer: Del 2 - Inkomst av näringsverksamhet, kan vara en bra början samt kunskaper i redovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Exempel, kontrollfrågor och arbetsuppgifter finns till kursens olika avsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom beskattning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera