Alltid billigare med årsabonnemang

Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2022

Denna deklarationskurs handlar om blankett K10 för den som äger kvalificerade aktier och andelar. Det innebär andelar i ett fåmansföretag och att man är aktiv i betydande omfattning genom arbete i företaget. Med andra ord en aktieägare som jobbar i sitt eget företag, vilket torde gälla de allra flesta aktieägarna i de mindre företagen.

Vi räknar på olika alternativ vid utdelning och genomför även en aktieförsäljning. I kursen har vi tydliga exempel och visar hur blankett K10 ska fyllas i. Vi gör också en summering av de speciella skatteregler som gäller lön och utdelning i fåmansaktiebolag.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med redovisning och skattefrågor i fåmansaktiebolag och ska upprätta en inkomstdeklaration under 2022 för inkomster under året 2021.
Det innebär i praktiken alla egna företagare som driver aktiebolag, redovisningskonsulter och redovisningspersonal i fåmansföretag.

Kursinnehåll:

 Blankett K10 eller K12?
 Kvalificerade andelar
 Utomståenderegeln
 Indirekt ägande
 Gränsbeloppet - allmänt
 Beskattning av utdelning inom och över gränsbeloppet
 Aktier förvärvade under beskattningsåret
 Investeraravdraget
 Två sätt att beräkna gränsbeloppet
 Förenklingsregeln
 Huvudregeln - Omkostnadsbeloppet
 Huvudregeln - Lönebaserade utrymmet
 Lönekravet - blankettexempel
 Löneutrymmet - blankettexempel
 Tak för lönebaserat utrymme
 Huvudregeln - Sparat utdelningsutrymme
 Tjänstebeskattad utdelning
 Försäljning av kvalificerade andelar
 Beskattning av kapitalvinst - blankettexempel
 Förlust vid försäljning av kvalificerade andelar
 Konkurs och likvidation
 Kompletta blankettexempel
 Referensmaterial för den som vill fördjupa sig

Kursmål:

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna deklarerar innehav av kvalificerade aktier vad avser utdelning och en försäljning av andelar.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i beskattningsrätt och viss erfarenhet av inkomstdeklaration.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Exempel och korta arbetsuppgifter finns till kursens olika delavsnitt samt att antal arbetsuppgifter med kommentarer.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 3 timmar inom beskattning deklaration 3:12-reglerna.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera