Att studera online är effektivt

GDPR - Praktisk hantering av dataskydd - Del 2

I denna kurs behandlar vi GDPR Dataskyddsförordningen ur ett mera praktiskt perspektiv. GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordningen som trädde ikraft den 25 maj 2018. Tekniska och organisatoriska förändringar måste planeras i god tid.

Det är viktigt att organisationens och ledningens ansvar sammanfattas i lämpliga policydokument och att ansvariga personer utses. Kursen behandlar ämnet utifrån ett allmänt praktiskt perspektiv. Här diskuterar vi konkreta exempel som kan vara till hjälp för dig som ska implementera regelverket i ditt eget företag eller som redovisningskonsult vill besvara frågor från dina kunder.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som hanterar personuppgifter i ett företag eller organisation. Personal och lönehanterare hanterar oftast en rad känsliga persondata och kommer helt säkert att behöva sätta sig in i detta ämne. Lönekonsulter kommer att behöva informera sina uppdragsgivare och se över sin egen organisation.

Kursinnehåll:

 GDPR Del 2 - Tillämpning och exempel
 Tillämpningsområden, sammanfattning
 Den registrerades rättigheter
 Lagliga grunder för att hantera personuppgifter
 Grundläggande principer och ändamål
 Metodik för att implementera GDPR
 Stegen för att implementera GDPR
 Inventera nuläge och behov
 Hantera personuppgifter: En checklista
 Personalavdelningens hantering av uppgifter
 Lönekonsultens kommunikation med uppdraggivaren
 Personuppgiftsbidrädets ansvar och avtal
 Hantera uppgifter via hemsida
 Bered er på ett långsiktigt arbete
 Erfarenheter från företags arbete med GDPR
 Redovisningsdata och redovisningsbyråns arbete
 Konsultens roll - Redovisningskonsult och lönekonsult
 Vem behöver utse ett dataskyddsombud
 Information, nyhetsbrev och marknadsföring
 Formulera din dataskyddspolicy

Kursmål:

Kursens mål är att ge en både praktisk och teoretisk grund för arbetet med att implementera den nya dataskyddsförordningen. Inte minst det krav som kan komma att ställas på systemleverantörer och upparbetade arbetsrutiner gör det viktigt att starta arbetet med detta direkt.

Förkunskaper:

Vi utgår från att du har grundläggande kunskaper i regelverket motsvarande vår delkurs 1 i ämnet. Vi förutsätter också att deltagaren är väl förtrogen med hur företag normalt fungerar.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet samt ett antal arbetsuppgifter, Testa-dig-självfrågor, som hjälper till att studera in materialet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Arbetsmaterial:

Kursen innehåller ett antal checklistor och annat material som hjälper dig i arbetet med GDPR. Vi går också igenom ett exempelföretag och visar hur man kan resonera samt ett exempel på dataskyddspolicy med kommentarer.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och och gjort de obligatoriska arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom Dataskyddsförordningen.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera