Inga kringkostnader med kurser online

Första gången med K3

- Övergångsbestämmelser vid byte av regelverk

Denna kurs koncentrerar sig på reglerna som gäller vid övergång från de ämnesinriktade regelverken för redovisning till det nya K3-regelverket. K3 är huvudregelverk för alla aktiebolag och ska tillämpas från 1 januari 2014. Det är alltså hög tid att sätta sig in i hur övergången ska gå till.

Vi diskuterar även fördelar och nackdelar med att välja K3-regelverket i jämförelse med det något enklare K2.

K3 ställer krav på redovisaren och det är en god investering att sätta sig in i övergångsreglerna så snabbt som möjligt.

Vi granskar även möjligheten för mindre företag att utnyttja speciella lättnadsregler i Årsredovisningslagen.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning.

Kursinnehåll:

 Allmän struktur, lagar och regelverk
 Regelverkets utformning
 Jämförelsetalens betydelse
 Möjlighet att välja övergångsdatum i vissa fall
 Ingångsbalansräkningens utformning
 Tvingande regler
 Frivilliga regler
  Förbud mot viss retroaktiv tillämpning
 I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial.

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett företags finansiella rapportering ska konverteras till det nya K3-regelverket.

Förkunskaper:

Erfarenhet av redovisningsarbete och bokslutsarbete samt grundläggande kunskaper i företagsekonomi är nödvändiga förkunskaper.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på testa-dig-själv-frågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom Redovisning - avancerad.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 2 utbildningstimmar (redovisning) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock:

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera