Alltid billigare med årsabonnemang

Företagsvärdering och företagsöverlåtelse

Det finns ett stort antal företag som kommer att byta ägare under de kommande åren. Oavsett om man ska sälja eller köpa ett företag, så försöker man hitta en värderig som är marknadsmässig. Med en marknadsmässig värdering så finner säljare och köpare varandra, men hur värderar man ett företag?

Om man vet vad som driver värdet på företaget uppåt eller nedåt så kan man också som ägare bygga upp och motivera sin värdering, om och när en försäljning blir aktuell.

En ekonomikonsult kommer garanterat, förr eller senare, att få frågan om företagets värde på sitt bord. Det finns ett antal modeller för företagsvärdering, något som vi behandlar i denna kurs. Att förstå hur man skapar, mäter och kommunicerar ett företags värde är en väsentlig kunskap för alla som jobbar med företagande.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till egna företagare, redovisningskonsulter samt personer som står i begrepp att sälja eller förvärva ett företag.

Kursinnehåll:

 Företagandet i Sverige
 Att värdera ägarledda företag
 Värdering utifrån historiska data
 Söka och analysera information
 Analysera olika riskområden
 Beräkningsmodeller för företagsvärdering
 Värderingsformler
 Beräkning av kalkylränta
 Vad påverkar företagets värde
 Exempel på hur avkastningsvärdet kan påverkas
 Due diligence
 Överlåtelseformer
 Olika pris- och betalningsmodelle
 Vikten av en bra plan
 I kursmaterialet ingår föreläsningsbilder och ett textmaterial.

Kursmål:

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap kunna analysera företag ur ett köp / sälj perspektiv.
Kursdeltagarna får också en god uppfattning om vilka situationer som kräver att man tillkallar experthjälp.

Värderingsmetoder

Här går vi igenom olika värderingsmetoderna och diskuterar förutsättningarna för att använda dem.

Problemområden

Företagsvärdering är ingen enkel och entydig vetenskap. Det finns därför många problemområden som behöver belysas extra noga. Hur dessa påverkar en företagsvärdering diskuteras i kursen.

Överlåtelsemodeller

I samband med själva överlåtelsen av företaget finns ett antal centrala frågor som är viktiga att belysa. Dessa kan vara hur vi kan hanterar tilläggsköpeskillingar, sälja inkråmet eller aktierna samt diskussioner om skattekonsekvenserna.

Studieform:

Detta är en e-kurs och kursdeltagarna lyssnar till föreläsningarna över Internet.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom Redovisning 4 - företagsekonomi 3.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 3,5 utbildningstimmar (övrigt) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 3

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera