Entreprenörskap

Entreprenörskap

Starta, driva och utveckla företag

Detta är en praktisk kurs i entreprenörskap. Vi presenterar och diskuterar metoder för att förstå olika branscher och våra möjligheter att vara framgångsrika i dem. Vad är det egentligen som kommer att krävas av oss som företagare? Hur kan vi själva påverka det konkurrenslandskap som vi kommer att befinna oss i?

Kursen består av tre delar. Den första delen diskuterar helt kort vem eller vilka som passar som företagare, den andra delen ägnar sig åt branschstrukturer och analys av vad som driver konkurrens och den avslutande delen är en grundkurs i ekonomistyrning.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Affärsidén
  • Vad och varför
  • Praktiska tankemodeller
  • Analysverktyg som du behöver
  • Praktiska exempel
 • Passar jag som entreprenör och företagare
  • Vad kan jag och var är jag ppå väg
  • Vem ska hjälpa mig på resan
 • Omvärldsanalysen
  • Omvärldsfaktorerna som påverkar och som kan påverkas
 • Från ide till verklighet
  • Företagsekonomin och vanliga misstag
  • Företagets viktigaste kalkyler
  • Företagets vanligaste rapporter och vad de berättar
  • Företagsformernas för- och nackdelar
 • Budgetering
 • Finansiering
 • Marknadsföring

Ur kursinnehållet:

 • Affärsidén
  • Vad och varför
  • Praktiska tankemodeller
  • Analysverktyg som du behöver
  • Praktiska exempel
 • Passar jag som entreprenör och företagare
  • Vad kan jag och var är jag ppå väg
  • Vem ska hjälpa mig på resan
 • Omvärldsanalysen
  • Omvärldsfaktorerna som påverkar och som kan påverkas
 • Från ide till verklighet
  • Företagsekonomin och vanliga misstag
  • Företagets viktigaste kalkyler
  • Företagets vanligaste rapporter och vad de berättar
  • Företagsformernas för- och nackdelar
 • Budgetering
 • Finansiering
 • Marknadsföring

Målgrupp

Personer som ska starta eget företag eller som idag driver eget. Personer som vill ha metoder och modeller för att analysera spelet i företagsekonomin. Styrelseledamöter, redovisningskonsulter i början av sin karriär och resultatansvariga i företag.

Kursmål

Kursen ska ge bred förståelse av vad som skapar och utvecklar konkurrensen i olika branscher.

Den ska ge en modell för att utveckla företaget och sitt eget entreprenörskap.

Personer i ledande ställning som behöver modeller för att informera eller påverka andra.

Förkunskaper

Deltagande kräver inga speciella förkunskaper. Kursens avsnitt kan ses flera gånger och arbetsmaterialet ger möjlighet att i sin egen takt analysera och fundera. Det är en fördel om man kan applicera kunskaperna på en egen affärsidé.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.