Alltid billigare med årsabonnemang

Handelsrätt 7 - Ekonomisk familjerätt

Kursen behandlar området Ekonomisk familjerätt och den vänder sig till alla som vill ha god kunskap i den ekonomiska familjerätten och en förmåga att lösa praktiska problem inom ämnesområdet.

Kursen behandlar rättsreglerna om makars, sambors och underårigas ekonomiska rättigheter och skyldigheter, såväl under den tid man sammanlever som efter att sammanlevnaden upphört beroende på egen önskan eller dödsfall.

Kursen Handelsrätt 7 – Ekonomisk familjerätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Redovisningskonsulter och revisorer har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken. En företagsägares dödsfall kan få mycket stora konsekvenser för efterlevande om inte lämpliga åtgärder tagits genom samboavtal, testamente och/eller äktenskapsförord.

Kursinnehåll:

Del 1 - Äktenskap

 • Sammanlevnaden
 • Äktenskap  
 • Gåvor mellan makar  
 • Makars egendom
 •  Makars gemensamma bostad och bohag  
 • Bodelning

Del 2 - Sambo

 • Sammanlevnaden Sambo  
 • Samboavtal  
 • Bodelning i samboförhållande  
 • Lotternas fördelning

Del 3 - Arv

 • Arvsrätt  
 • Arv - Sambo eller make/maka  
 • Särkullbarn  
 • Motiv för äktenskapsförord och testamente  
 • Den legala arvsordningen  
 • Makars arvsrätt  
 • Kvotering och efterarv  
 • Garantiregeln  
 • Förskott på arv  
 • Förskott som påverkar laglott

Del 4 - Testamente

 •  Testamenten

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är vår kurs Rättsordningen - en introduktion

Kursmål:

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap och det material som används i kursen kunna analysera olika situationer där den ekonomiska familjerätten har betydelse.

Studieform:

Kursen är en e-kurs och kursdeltagarna kan se föreläsningarna via sin dator och göra de arbetsuppgifter som hör till kursen.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 8 timmar inom Handelsrätt - Ekonomisk familjerätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera