Alltid billigare med årsabonnemang

Deklarera för Handelsbolag

Att deklarera för ett handelsbolag kan vara en riktig utmaning. Reglerna är på många sätt krångliga och sättet att lägga beskattningen hos respektive delägare gör det inte lättare. I den här kursen diskuterar vi deklaration för ett handelsbolag som har både fysisk person och juridisk person som delägare. Vi pekar på speciella förhållanden som kan vara viktiga att känna till

I materialet visar vi genom exempel på de olika deklarationsblanketterna hur reglerna tillämpas i praktiken.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till dig som jobbar med företagets redovisning och ekonomi och som ska deklarera för handelsbolag och dess delägare.

Kursinnehåll:

 Handelsbolagets redovisning och beskattning
 Skattemässiga justeringar på bolagsnivå
 Försäljning av aktier i handelsbolaget
 Näringsbetingade aktier
 Marknadsnoterade aktier
 Fysisk och juridisk person som delägare
 Utdelning på aktier
 Försäljning av fastighet i handelsbolaget
 Återföring av värdeminskningsavdrag
 Juridisk person och fastighetsfållan
 Vad är betydande omfattning?
 Justerad anskaffningsutgift JAU
 Särskilda deklarationsposter för fysisk person
 Bilförmån i handelsbolag
 Privata inkomster och utgifter i handelsbolaget
 Lokal i egen bostad
 Räntefördelning
 Periodiseringsfond
 Expansionsfond
 Pensionskostnader
 Egenavgifter
 Sjukpenning
 Lån från handelsbolaget
 Kapitaltillskott

Kursmål:

Kursdeltagaren har efter genomförd kurs en god uppfattning om hur beskattningen av handelsbolag är upplagd och hur själva deklarationen ska upprättas.

Förkunskaper:

Vi förutsätter att kursdeltagaren har kunskap i redovisning, hur man periodiserar inför bokslutet och att du har viss erfarenhet av skattefrågor och deklaration för fysisk person och näringsverksamhet. Vår kurs Beskattning av företag och individer: Del 2 - Inkomst av näringsverksamhet, kan vara en bra början samt kunskaper i redovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Exempel och arbetsuppgifter finns till kursens olika avsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 3 timmar inom Skatt - fördjupning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera