Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2023

Deklaration K10 - Aktieägares deklaration 2023

Denna deklarationskurs handlar om beskattning av äger av kvalificerade aktier och andelar och blankett K10. Det innebär andelar i ett fåmansföretag och att man är aktiv i betydande omfattning genom arbete i företaget.


Kursen handlar om aktieägare som jobbar i eget företag, vilket torde gälla de allra flesta aktieägarna i de mindre företagen.

Vi räknar på olika alternativ vid utdelning och genomför även en aktieförsäljning. I kursen har vi tydliga exempel och visar hur blankett K10 ska fyllas i.

Vi gör också en summering av de speciella skatteregler som gäller lön och utdelning i fåmansaktiebolag.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Blankett K10 eller K12?
 • Kvalificerade andelar
 • Utomståenderegeln
 • Indirekt ägande
 • Gränsbeloppet - allmänt
 • Beskattning av utdelning inom och över gränsbeloppet
 • Aktier förvärvade under beskattningsåret
 • Investeraravdraget
 • Två sätt att beräkna gränsbeloppet
 • Förenklingsregeln
 • Huvudregeln - Omkostnadsbeloppet
 • Huvudregeln - Lönebaserade utrymmet
 • Lönekravet - blankettexempel
 • Löneutrymmet - blankettexempel
 • Tak för lönebaserat utrymme
 • Huvudregeln - Sparat utdelningsutrymme
 • Tjänstebeskattad utdelning
 • Försäljning av kvalificerade andelar
 • Beskattning av kapitalvinst - blankettexempel
 • Förlust vid försäljning av kvalificerade andelar
 • Konkurs och likvidation
 • Kompletta blankettexempel
 • Referensmaterial för den som vill fördjupa sig

Ur kursinnehållet:

 • Blankett K10 eller K12?
 • Kvalificerade andelar
 • Utomståenderegeln
 • Indirekt ägande
 • Gränsbeloppet - allmänt
 • Beskattning av utdelning inom och över gränsbeloppet
 • Aktier förvärvade under beskattningsåret
 • Investeraravdraget
 • Två sätt att beräkna gränsbeloppet
 • Förenklingsregeln
 • Huvudregeln - Omkostnadsbeloppet
 • Huvudregeln - Lönebaserade utrymmet
 • Lönekravet - blankettexempel
 • Löneutrymmet - blankettexempel
 • Tak för lönebaserat utrymme
 • Huvudregeln - Sparat utdelningsutrymme
 • Tjänstebeskattad utdelning
 • Försäljning av kvalificerade andelar
 • Beskattning av kapitalvinst - blankettexempel
 • Förlust vid försäljning av kvalificerade andelar
 • Konkurs och likvidation
 • Kompletta blankettexempel
 • Referensmaterial för den som vill fördjupa sig

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med redovisning och skattefrågor i fåmansaktiebolag och ska upprätta en inkomstdeklaration under 2023 för inkomster under året 2022.
Det innebär i praktiken alla egna företagare som driver aktiebolag, redovisningskonsulter och redovisningspersonal i fåmansföretag.

Kursmål

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna deklarerar innehav av kvalificerade aktier vad avser utdelning och försäljning av andelar.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i beskattningsrätt och viss erfarenhet av inkomstdeklaration.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 3 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.