Att studera online är effektivt

Bokslut - praktiskt arbete med period- och årsavslut

Alla företag ska minst en gång per år upprätta ett bokslut. Bokslutet fungerar som verksamhetens resultattavla. Men ett år är en lång tid och som företagare vill man ha snabba och korrekta besked från den som sköter redovisningen, med betydligt kortare intervall. Därför är det viktigt att behärskar bokslutstekniken. Då blir varje rapport korrekt upprättad och kan ligga till grund för beslut i företaget.

Kunskap om bokslutsteknik är därför viktigt både för den som gör jobbet med rapporten och den somska läsa och tolka den.

Målgrupp

Redovisningsassistenter på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning på ett företags ekonomiavdelning. Kursen ger bra förståelse för hur ett bokslut blir till, vad som styr värderinga av tillgångar och skulder och hur man bör tänka för att minimera bokslutsarbetet och få korrekta löpande rapporter.

Kursinnehåll

 Redovisningens uppbyggnad
 Grundläggande principer för bokslut
 Det praktiska arbetet under året
 Periodiseringar
 Varor och pågående arbeten
 Personal
 Arbetsgång för bokslut (med exempel)
 Anläggningstillgångar
 Omsättningstillgångar
 Långfristiga skulder
 Kortfristiga skulder
 Avsättningar
 Obeskattade reserver
 Eget kapital
 Intäktskonton
 Kostnadskonton
 Planering och genomförande
 Exempel och mallar

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur ett bokslut upprättas och hur man bör tänka och resonera under löpande år för att arbetet ska gå smidigt och löpande rapportering ska bli korrekt.

Med hjälp av checklista och mallar kunna upprätta bokslut i ett minder bolag.

Förkunskaper

Erfarenhet av löpande redovisning och grundläggande kunskaper om de regelverk som styr redovisningen. Våra kurser i löpande redovisning och viss praktisk erfarenhet av bokföring kan vara en bra förberedelse.

Studieform

Föreläsningar och exempel som ges via Internet. E-kurs.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 11 timmar inom Redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera