Inga kringkostnader med kurser online

Avvikande revisionsberättelse

- Konsten att utforma en revisionsberättelse enligt de nya reglerna för revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att utforma en revisionsberättelse som avviker från standardformuleringen. Diskussionen förs utifrån konkreta exempel och föreläsaren, Martin Johansson, guidar oss genom de bitvis komplicerade avvägningar som revisorn måste göra.

Uppdraget som revisor är svårt, speciellt när det finns förhållanden som inte passar in i standarden. Något i företaget avviker och revisorn måste agera. Hur resonerar man och hur kan man uttrycka sig i en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen? I kursen får du svaren och en praktisk samling exempel och matriser som kan fungera som hjälpmedel i ditt arbete som revisor.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer. Kursinnehållet är strukturerat så att det ska fungera som ett praktiskt verktyg i det dagliga arbetet med utformning av revisionsberättelsen. Dokumentationens matriser fungerar som en hjälp när man väljer lämplig åtgärd.

Kursinnehåll

 Rapportering
 Hantering av fel
 Kvittning
 Formkrav
 Standardutformningen
 Varianter av standardutformning
 Avvikelse från standardutformning
 Utformning av avvikelser
 Upplysningar
 Modifierat uttalande
 Avgörande betydelse - när
 Anmärkning
 Fastställelsemening

Exempelsamling
 Modifierat uttalande
 Fortsatt drift
 Resultatdisposition
 Ansvarsfrihet
 Anmärkning
 Värdeöverföring
 Låneförbudet
 Kontrollbalansräkning
 Skatter och avgifter
 Brister i bokföringen

Kursmål:

Kursens mål är att ge revisorn både en praktisk och teoretisk grund för sina formuleringar i en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen.

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till kvalificerade revisorer.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 7 timmar inom revision.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera