Handelsrätt 6 - Associationsrätt

Handelsrätt 6 - Associationsrätt

Kursen behandlar området Associationsrätt. Vi talar om det komplicerade regelverk som reglerar hur bolag, föreningar och stiftelser blir till, organiseras, förvaltas och avvecklas.

Kursen Handelsrätt 6 – Associationsrätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

För redovisningskonsulter och revisorer är detta kunskaper man helt enkelt måste behärska. Men även styrelsemedlemmar och företagsägare har naturligtvis mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
2395:-
* Utan årsabonnemang.

Ur kursinnehållet:

 • Introduktion till kursen associationsrätten
 • Aktiebolag
 • Bilda aktiebolag
 • Förbjudna lån och undantag i vissa fall
 • Upplösning av aktiebolag
 • Regler för när ett aktiebolag ska ha revisor
 • Kapitalkrav
 • Europabolag
 • EEIG
 • Handelsbolag och enkla bolag
 • Bild handelsbolag
 • Upplösa handelsbolag
 • Enkla bolag
 • Bilda och upplösa enkla bolag
 • Kommanditbolag
 • Ideell förening
 • Ekonomisk förening
 • Bostadsrättsförening
 • Stiftelser
 • Skadeståndsregler

Ur kursinnehållet:

 • Introduktion till kursen associationsrätten
 • Aktiebolag
 • Bilda aktiebolag
 • Förbjudna lån och undantag i vissa fall
 • Upplösning av aktiebolag
 • Regler för när ett aktiebolag ska ha revisor
 • Kapitalkrav
 • Europabolag
 • EEIG
 • Handelsbolag och enkla bolag
 • Bild handelsbolag
 • Upplösa handelsbolag
 • Enkla bolag
 • Bilda och upplösa enkla bolag
 • Kommanditbolag
 • Ideell förening
 • Ekonomisk förening
 • Bostadsrättsförening
 • Stiftelser
 • Skadeståndsregler

Målgrupp

Personer som behöver öka sin kompetens inom rubricerade juridikområden.

Kursmål

Kursdeltagaren ska med hjälp av förvärvad kunskap och det material som används i kursen kunna få en god inblick i och förståelse för hur olika associationer bildas, förvaltas och avvecklas.

Förkunskaper

Lämpliga förkunskaper är vår kurs Rättsordningen - en introduktion

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på Testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 6 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00, chatta med oss eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.