Alltid billigare med årsabonnemang

Årsredovisning enligt K2 och K3

Årsredovisningslagen samt regelverken K2 och K3 har uppdaterats. Det innebär att landets samtliga aktiebolag - stora som små - har fått en hel rad nya regler att förhålla sig till. I denna kurs går vi igenom de väsentligaste förändringarna i K3 och K2-regelverken.

För redovisningskonsulter och revisorer som ska bistå många företag i deras redovisningsarbete är det hög tid att sätta sig in i det nya och planera hur man ska sprida kunskapen.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbeta med redovisning i främst aktiebolag. Då detta är en kurs som först och främst behandlar nyheter på området, riktar vi oss till dig som redan har kunskaper i redovisning för aktiebolag.

Kursinnehåll:

 Nyheter i ÅRL och allmänna råd
 Nyheter i K3
 Nyheter i K2
 Vilka regler får tillämpas
 Årsredovisningens innehåll
 Grundläggande redovisningsprinciper
 Fortsatt drift
 Oreglerade frågor
 Resultaträkningen
 Balansräkning - tillgångar
 Immateriella tillgångar
 Materiella tillgångar
 Pågående arbete och lager
 Balansräkning - eget kapital och skulder
 Årsredovisningens utformning
 Förvaltningsberättelsen
 Resultaträkning - tilläggsupplysningar
 Balansräkning - tilläggsupplysningar
 Kassaflödesanalys
 Koncernfrågor
 Andra företagsformer än AB
 Rapporteringskrav för utvinningsindustrin

Kursmål:

En gedigen genomgång av nyheterna i årsredovisningslagen, avpassat för den som redan jobbar med detta. Kursen riktar sig till mindre och större företag som inte är noterade på någon börs.

Förkunskaper:

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning i aktiebolag. För den som inte redan är insatt i reglerna för aktiebolag och de speciella redovisningsnormeringarna K2 och K3 rekommenderar vi att man i första hand väljer några av våra grundläggande kurserna på dessa områden och därefter tar sig an denna kurs.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder. Till videoavsnitten finns kontrollfrågor.

I kursen finns ett antal arbetsuppgifter som ger en tillämpning och praktisk kommentar till speciella områden. Arbetsuppgifterna bör göras i den ordning de dyker upp i materialet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, besvarar kontrollfrågorna och gör arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 8 timmar inom redovisning - avancerad.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 3 utbildningstimmar (redovisning) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 2 3

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera