Inga kringkostnader med kurser online

Arbetstidslagstiftningen - Arbetsrätt E

Vad innebär de svenska lagreglerna kring arbetstid och vad säger EUs arbetstidsdirektiv? Vad åligger mig som arbetsgivare eller arbetstagare? Vad kan vi lära av rättspraxis? Vad händer om vi gör fel? Frågorna är många.

Här handlar det alltså om reglerna kring arbetstid, som är komplicerade och beroende av vilken anställningsform man har. Vi reder emellertid ut begreppen.

Kursen går växelvis igenom reglerna kring arbetstid i arbetsrätten utifrån lagtexten, men ger dessutom fördjupningsavsnitt där vi analyserar domar från Arbetsdomstolen. Det finns också ett flertal arbetsuppgifter med fylliga kommentarer och förslag till lösningar vilket är en viktig del i pedagogiken.

Kursen är en av sex delar som grundligt behandlar olika delar av arbetsrätten.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter och redovisningskonsulter kommer garanterat att konfronteras med dessa frågor i kontakten med sina kundföretag. Egna företagare, företagsledare och styrelsemedlemmar är andra som kommer att ha stor nytta av detta.

Kursinnehåll:

 Introduktion till arbetstidslagstiftningen
 Arbetstidsbegreppet
 Tillåten arbetstid
 Arbtestidens förläggning
 Jourtid
 Övertid
 Extra övertid
 Nödfallsövertid
 Mertid
 Rast och paus
 Högsta tillåtna arbetstid
 Begränsningsregeln
 Nattarbete
 Nattvila
 Minderåriga
 Brister i arbetstagarens prestation
 Analyser av aktuell praxis

Kursmål:

Kursen ger, tillsammans med övriga kurser i arbetsrätt, en viktig fördjupning i ämnet som är nödvändig för den som ska hantera arbetsrättsfrågor. I vårt verktyg Personalhandboken finns en uppsättning åtgärdsscheman som fungerar som checklistor och stöd när man ska fatta beslut i personalfrågor.

Förkunskaper:

Vår kurs Personal och löner kan vara en bra introduktion till ämnet personal och arbetsrätt som helhet och kursen Rekrytering, anställningsavtal och anställningsformer - Arbetsrätt A är en kvalificerad start för dig som verkligen vill lära dig detta med personal och arbetsrätt.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns kontrollfrågor och arbetsuppgifter som man med fördel kan diskutera med en kollega. Till arbetsuppgifterna finns förslag till lösningar.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 3 timmar inom arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera