Alltid billigare med årsabonnemang

Bokföring - Allmänt råd för alla bokföringsskyldiga

- Bokföringsregler enligt BFNAR 2013:2

Denna kurs behandlar det allmänna rådet BFNAR 2013:2 från Bokföringsnämnden. Rådet gäller alla företag och verksamheter som har skyldighet att föra räkenskaper. Informationen är med andra ord tillämplig på de flesta av oss som driver någon form av verksamhet i Sverige.

Det allmänna rådet förklarar och kommenterar Bokföringslagen som är fundamentet i all ekonomisk redovisning och något som alla som jobbar med ekonomi måste behärska.

I kursen går vi igenom det allmänna rådet och diskuterar hur vi kan dra nytta av reglerna, inte minst i samarbetet mellan företag och deras revisor eller redovisningskonsult. Vi kommer att beröra både nyheter och regelverket i stort.

Målgrupp:

Redovisningskonsulter och deras merarbetare på redovisnings- och revisionsbyråer och personer som arbetar med löpande redovisning, rapportering och bokslut på ett företags ekonomiavdelning. Kursen är uppbyggd kring det allmänna rådet och innehåller videoföreläsningar, testfrågor och en praktisk dokumentation. Till kurserna olika delar finns ett antal arbetsuppgifter som kan göras individuellt eller användas som diskussionsfrågor i grupp.

Kursinnehåll:

 • Allmän om hur redovisningsreglerna sätts
 • Bokföringslagen
 • Bokföringens roll och arbetsmetoder
 • Den löpande bokföringens organisation och upplägg
 • Olika typer av verifikationer
 • Ansvar för bokföringsprocessen
 • Tidsfrister för när bokföring ska ske
 • Vad det innebär att uppfylla kravet på bokföring
 • Arkiveringsreglerna
 • Systemdokumentation
 • Samarbete med en byrå
 • Praktiska tips för den som ska göra jobbet
 • Exempel på hur man kan resonera och redovisa
 • Hur Reko påverkar arbetet på detta område
 • Arbetsuppgifter
 • Diskussionsfrågor
 • Testa-dig-själv frågor
 • I kursmaterialet ingår ett praktiskt referensmaterial och arbetsuppgifter som även passar som underlag för diskussioner med kollegor om du jobbar på en byrå.

Kursmål:

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur den löpande bokföringen ska och kan organiseras och hur man kan resonera i samarbetet med en redovisningsbyrå.

Förkunskaper:

Erfarenhet av redovisningsarbete och grundläggande kunskaper i företagsekonomi är en fördel men inget krav för att ha utbyte av kursen. Då kursdeltagaren studerar helt i sin egen takt finns det tid och möjlighet även för den relativt oerfarne att ta del i kursen. Man bör i så fall se till att ha tid att fördjupa sig i kursens inläsningsmaterial och arbetsuppgifter.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-själv-frågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom redovisning - grundläggande.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera