Skatteplanering och utdelning i fåmansaktiebolag - 3:12 reglerna

Skatteplanering och utdelning i fåmansaktiebolag - 3:12 reglerna

I denna kurs går vi igenom skattereglerna som gäller beskattning av inkomster från utdelning och i samband med reavinster på andelsförsäljning hos ägare i fåmansföretag som också deltar aktivt i arbetet.

Reglerna för lön, utdelning och kapitalvinst är komplicerade och gäller den som äger andelar i ett fåmansföretag. Hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella reglerna? Beslut under 2022 om uttag av lön och ägande kommer att påverka hur stor utdelning som kan tas under 2023 och framgent.

Skatteplanering

Vad ska man tänka på och hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella skattereglerna.

Löne- och utdelningsplanering

Det finns en koppling mellan löneuttag och senare beskattning av utdelning. Beslut under kalenderåret 2022 som påverkar löneuttaget kommer att få betydelse för hur stort skatteuttaget blir under kommande år.

POPULÄRAST
KURSAVGIFT
1995:-
* Kursen ingår utan kostnad i årspaketet.

Ur kursinnehållet:

 • Beskattning av tjänste- och kapitalinkomster
 • Vem omfattas av reglerna om fåmansföretag
 • När är man verksam i betydande omfattning
 • Samma eller likartad verksamhet
 • Utomståenderegeln
 • Gränsbeloppet - syfte och beräkning
 • Huvudregel eller förenklingsregel
 • Kapitalandelskravet
 • Ta ut rätt lön - lönekravet uppfylls kalenderåret 2022
 • Effekten av statliga bidrag
 • Möjligt att dela ut - den affärsmässiga aspekten
 • Vem ska ta ut lön för att uppfylla lönekravet
 • Utdelning eller lön - effekter av att välja

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löner, redovisning och skattefrågor i fåmansaktiebolag. Det innebär i praktiken alla egna företagare som driver aktiebolag, redovisningskonsulter och redovisningspersonal i fåmansföretag. Lägg märke till att möjligheten att få lågbeskattad utdelning 2022 till stor del beror på agerande under 2022.

Kursmål

Kursdeltagaren ska få förståelse för vilka regler som gäller vid beskattning av utdelning i fåmansaktiebolag när ägaren har ett kvalificerat aktieinnehav. Här är det viktigt att den som sköter ekonomi och redovisning bevakar och vägleder i skatteplaneringen. Som redovisningskonsult är det viktigt att i god tid informera om hur man planerar för uttag av löner, förmåner och utdelning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i beskattningsrätt och viss erfarenhet av inkomstdeklaration.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.

Du behöver avsätta cirka 4 klassrumstimmar för att genomföra kursen.

Särskild information för dig som redovisningskonsult eller revisor finns här.

ENSKILD KURS
Boka denna kurs för 1995 kr

Uppgifter om kursdeltagaren

Uppgifter om fakturamottagare

När vi behandlat din beställning får du en e-post med inloggningsuppgifter. Normalt inom en timmer om beställningen gjorts under kontorstid.
Har du frågor eller vill tala med någon om utbildningar?
Ring 023-669 50 00 eller ställ dina frågor via e-post info@righteducation.se.
Moms tillkommer på priserna ovan. Vi sänder faktura med e-post att betalas inom 10 dagar.

Här kan du boka ett kurspaket istället.

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera