Inga kringkostnader med kurser online

Deklaration 1 - Fysisk person 2022

Den som jobbar med ekonomi på ett företags ekonomiavdelning eller som sköter bokföring åt andra märker snabbt att många redovisningsfrågor bara kan lösas om man behärskar skattesystemet.

Du kommer också med största sannolikhet att få frågor om beskattning av individerna som driver företagen. Hur kan man planera med löneuttagen om fler än en driver företaget? Hur kommer jag att beskattas om jag säljer villan eller sommarstugan? Kan jag hyra ut min villa eller delar av villan till min arbetsgivare eller till mitt eget bolag? Om jag säljer aktierna och gör en förlust, hur kan den förlusten användas? När ska jag sälja för att få minsta negativa effekt om jag har förluster. Frågorna är många.

Kursinnehåll:

 Deklarationsskyldighet
 Inkomstslagen
 Inkomst av tjänst och avdrag
 Deklarationsexempel
 Allmänna avdrag, skattereduktion
 Fastigheten i deklarationen
 Inkomst och avdrag i kapital
 Investeringssparkonto
 Investeraravdrag
 Försäljning av småhus
 Försäljning av bostadsrätt
 Försäljning av värdepapper
 Genomsnittligt omkostnadsbelopp
 Uthyrning av privatbostad
 Skatteberäkning - inkomstår 2021
 Skattereduktion
 Blanketter mm
 Inkomstdeklaration 1
 K5 - Försäljning av småhus
 Hjälpblankett till K5
 K6 - Försäljning av bostadsrätt
 K2 - Uppskov - bostad
 K4 - Försäljning av värdepapper

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som vill lära mera om hur man praktiskt upprättar en inkomstdeklaration. Egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter i början av sin karriär har omedelbar nytta av innehållet.

Kursmål:

Kursdeltagaren har efter genomförd kurs en god uppfattning om hur det svenska skattesystemet är uppbyggt och hur beskattningen av fysiska personer sker via den Inkomstdeklaration som den skattskyldige avger.

Förkunskaper:

Vår kurs Beskattning av företag och individer: Del 1 - Inkomst av tjänst och kapital kan vara en bra början. I övrigt inga tidigare kunskaper inom skatteområdet.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har 12 månader på dig att genomföra kursen, se våra allmänna villkor för detaljer, och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition. Exempel och kontrollfrågor finns till kursens olika delavsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort övningsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 6 timmar inom beskattning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera