Inga kringkostnader med kurser online

Beskattning av bilförmån

Bilförmån är en relativt vanlig förmån för den anställde. Förmånen schablonbeskattas och det är en hel del parametrar som vägs samman för att beräkna och hantera förmånen korrekt. Reglerna har ändrats vid flera tillfällen under de senaste åren vilket innebär att ett och samma företag kan ha förmånsbilar vars värde beräknas olika. I kursen reder vi ut begreppen.

I den här kursen går vi igenom regelverket och visar hur de olika förmånerna kring nyttjande av arbetsgivarens bilar ska värderas. Vi tittar även på bevisfrågorna kring bilförmån.

 

Kursinnehåll:

 Introduktion till beskattning av förmån
 Ringa eller omfattande körning
 Nybilsprisets betydelse för förmånsvärdet
 Extrautrustning
 Erhållna rabatter vid bilköpet
 Nya regler för beräkning
 Avgifter i samband med bilförmån
 Justering av bilförmånsvärdet
 Miljöbil
 Drivmedelsförmån
 Bil för jour och service
 Sexårsbilar
 Körjournal
 Trängselskatt och infrastrukturavgift för broar
 Parkeringsförmån
 Rätten till momsavdrag
 Privat bil använd i företaget

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med företagets ekonomi och redovisning. Egna företagare, redovisningspersonal och lönekonsulter.

Kursmål:

Kursdeltagaren har efter genomförd kurs en god uppfattning om hur förmåner i samband med nyttjandet av arbetsgivarens fordon beräknas och redovisas.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har 12 månader på dig att genomföra kursen, se våra allmänna villkor för detaljer, och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Exempel och kontrollfrågor finns till kursens olika delavsnitt. Kursen har ett antal arbetsuppgifter som belyser kursinnehållet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort övningsuppgifterna samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 2,5 timmar inom skatt- löner.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera