Att studera online är effektivt

Välj den bästa företagsformen

Valet av företagsform kan ha helt avgörande inverkan på hur ett företag drivs och vilka risker företagaren och övriga intressenter utsätts för.

Skillnaderna är betydande både när det gäller beskattning och möjligheten att ingå avtal och konsekvenserna av att inte uppfylla ett avtal.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbeta med företagsledning. Företagsledare och aktiva ägare, styrelseledamöter, personer som arbetar som konsulter inom ekonomi och företagande. Alla har direkt nytta av, och kan tillämpa, materialet.

Kursinnehåll:

 Företagsformerna
 Fördelar och nackdelar med olika förtagsformer
 Skattekonsekvenser beroende på val av företagsform
 Ansvar och risktagande i olika företagsformer
 Fördel enskild näringsverksamhet
 Fördel aktiebolag
 De största skillnaderna

 

Kursmål:

Deltagarna ska bättre förstå hur man kan utnyttja likheter och olikheter i de olika företagsformerna.

Förkunskaper:

Kunskap i företagsekonomi och beskattningsrätt är en fördel men inget krav.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder samt testfrågor till kursavsnitten.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på frågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1495.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 3 timmar inom Beskattning - juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera