Alltid billigare med årsabonnemang

Lön 2021 och utdelning 2022 i FÅAB

- Skatteplanering för fåmansaktiebolag

I denna kurs går vi igenom de bitvis komplicerade skattereglerna som gäller ägare i fåmansföretag som också deltar aktivt i arbetet. Vad ska tänka på och hur kan man planera för att få maximal nytta av de speciella skattereglerna. Beslut under 2021 kommer att påverka lön och utdelning från företaget.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löner, redovisning och skattefrågor i fåmansaktiebolag. Det innebär i praktiken alla egna företagare som driver aktiebolag, redovisningskonsulter och redovisningspersonal i fåmansföretag. Lägg märke till att möjligheten att få lågbeskattad utdelning 2022 till stor del beror på agerande under 2021!

Kursinnehåll:

 Beskattning av tjänste- och kapitalinkomster
 Vem omfattas av reglerna om fåmansföretag
 När är man verksam i betydande omfattning
 Samma eller likartad verksamhet
 Utomståenderegeln
 Gränsbeloppet - syfte och beräkning
 Huvudregel eller förenklingsregel
 Kapitalandelskravet
 Ta ut rätt lön - lönekravet uppfylls kalenderåret 2021
 Effekten av statliga bidrag
 Möjligt att dela ut - den affärsmässiga aspekten
 Vem ska ta ut lön för att uppfylla lönekravet
 Utdelning eller lön - effekter av att välja

Kursmål:

Kursdeltagaren ska få förståelse för vilka regler som gäller vid beskattning av utdelning i fåmansaktiebolag när ägaren har ett kvalificerat aktieinnehav. Här är det viktigt att den som sköter ekonomi och redovisning bevakar och vägleder i skatteplaneringen. Som redovisningskonsult är det viktigt att i god tid informera om hur man planerar för uttag av löner, förmåner och utdelning.

Förkunskaper:

Grundläggande kunskaper i beskattningsrätt och viss erfarenhet av inkomstdeklaration.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har 12 månader på dig att genomföra kursen, se våra allmänna villkor för detaljer, och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition. Exempel och korta arbetsuppgifter finns till kursens olika delavsnitt.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom beskattning skatteplanering.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera