Alltid billigare med årsabonnemang

Framtidsfullmakt

Kursen behandlar området Framtidsfullmakt.

Genom en framtidsfullmakt kan man utse en person som ska ta hand om ens angelägenheter i framtiden, om man inte längre kan sköta detta själv.

Vi gör en genomgång av ämnet och i kursmaterialet finns också ett praktiskt material med mallar för den som själv vill ställa ut en framtidsfullmakt eller vill hjälpa någon annan.

Kursen är helt GRATIS. Om du inte har något konto så skapa ett användarkonto och starta denna kurs så kan du testa hur det fungerar att studera online. Följ instruktionen under menyvalet Bli kund eller klicka här för att gå vidare.

Om du haft abonnemang som nu löpt ut så kontaktar du supporten så öppnar vi kontot och aktiverar kursen.

Har du redan ett konto så är det bara att starta kursen direkt.

Kursinnehåll:

 Allmänt om framtidsfullmakt
 Vad är en framtidsfullmakt
 Fullmaktens innehåll
 Formkrav
 Gåvor och arvode
 När träder fullmakten ikraft
 Fullmaktshavarens roll
 Jävssituationer
 Flera fullmaktshavare
 Granskning av fullmaktshavare
 Vad händer vid missbruk
 Att utse granskare
 När och hur upphör fullmakten
 Bankens roll och framtidsfullmakt

Kursmål:

Kursdeltagarna ska efter genomförd kurs ha god kännedom om hur en framtidsfullmakt fungerar och de regler som gäller för denna typ av fullmakt.

Studieform:

Kursen är en e-kurs och kursdeltagarna kan se föreläsningarna via sin dator och göra de arbetsuppgifter som hör till kursen.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

Gratis
Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 1 timmar inom familjerätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller klicka här för att bli kund


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera