Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Vem har bevisbördan vid en tvist om lön?

I en tvist om lön är det primärt arbetstagaren som har bevisbördan för att det som arbetstagaren hävdar är korrekt och att arbete skett i den omfattning som påstås och arbetsgivaren som har bevisbördan för att betalning skett i paritet med det utförda arbetet.

Fallet

I målet AD 2022 nr 31 är det en person som anser sig ha rätt till lön och semesterersättning för arbete som utförts. Arbetsgivaren anser å sin sida att personen inte jobbat i den omfattning som påstås.

Personalliggare

I det aktuella fallet är det en person som jobbar på en restaurang, vilket innebär att här finns en skyldighet att föra en så kallad personalliggare. Det blir därmed enklare för den anställde att styrka närvaro på arbetsplatsen. Detta kan annars vara en svårighet för den anställde, men således inte i detta fall.
Utgångspunkten är alltså att den anställde har arbetat i den om fattning som personalliggaren redovisar.

Arbetsgivarens bevisbörda

När det kan styrkas att den anställde har utfört viss omfattning av arbete får arbetsgivaren bevisbördan för att lön har betalats.

Arbetsdomstolen

AD bifaller arbetstagarens talan vad gäller lönekrav och krav på semesterersättning. AD konstaterar därmed att arbetsgivaren inte kan bevisa att man har betalat lön och ersättning i den omfattning arbete utförts.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera