Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


AD 2020 nr 38 Provanställningsavtal med uppsägningstid

En arbetstagare (AT) har provanställts med en prövotid om sex månader. I anställningsavtalet angavs att en månads uppsägningstid ska gälla vid uppsägning. Dock lämnade arbetsgivaren besked om att avbryta provanställningen med 14 dagars varsel.

En arbetstagare (AT) har provanställts med en prövotid om sex månader under perioden den 14 januari – 13 juli 2019. I AT:s anställningsavtal angavs att en månads uppsägningstid ska gälla vid uppsägning. Den 3 juni lämnade arbetsgivaren besked om att avbryta provanställningen med 14 dagars varsel. Tvist uppkom om parternas avtal om att det krävs en månads uppsägningstid för att avsluta provanställningen.

Den rättsliga bakgrunden

I lagen om anställningsskydd, LAS, (6 §) regleras att provanställning kan förekomma med en prövotid om högst sex månader. Om en arbetsgivare eller en arbetstagare inte vill att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning, ska besked lämnas till motparten om detta senast vid utgången av prövotiden. Om ett sådant besked inte lämnas, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning.

En arbetsgivare, som avser att ge en arbetstagare besked om att en provanställning ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren och varsla berörd facklig organisation om detta minst två veckor i förväg (LAS 31 §).

Regeln om provanställning är dock dispositiv så att genom kollektivavtal kan andra regler gälla för provanställning än vad som regleras i LAS 6 §. Detta är dock inte tillåtet att reglera genom individuella avtal om dessa inskränker en arbetstagares rättigheter enligt LAS.

Domskäl

Ett individuellt avtal om att det krävs en uppsägning och iakttagande av uppsägningstid om en månad vid provanställning kan inte sägas begränsa arbetstagarens rättigheter enligt lagen och är därför i princip giltigt.

Syftet med en provanställning är i princip att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning. Av den anledningen kan det vara motiverat att parterna i provanställningsavtalet anger vilken uppsägningstid som avses gälla efter övergången till tillsvidareanställningen. Om parterna i ett avtal om provanställning har angivit en viss uppsägningstid betyder alltså inte i sig att parterna har avsett att avtala bort möjligheten att avsluta provanställningen genom ett besked.

Arbetsdomstolen konstaterar således att parternas avtal inte innebär att det krävs en månads uppsägningstid för att avsluta provanställningen.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera