Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Så beräknas semesterskulden

I samband med bokslutet ska du beräkna värdet av den semester som är intjänad under året såväl som kvarvarande och sparade semestern och som inte är uttagen av den anställde. Detta är den skuld som arbetsgivaren har till den anställde per bokslutsdagen. 
Allteftersom den anställde arbetar och tjänar in semester eller om den anställde tar ut semester ändras semesterskulden
I bokslutet kommer värdet på semesterskulden att läggs in i balansräkning som en skuld.

 

Förändringen av semesterskulden ska bokförs i företagets resultaträkning som en kostnad. Avstämning av semesterskulden måste ske i bokslutet.
Det mest rättvisande resultatet får vi om företag gör denna avstämning varje månad. Ett alternativ till månadsvis avstämning kan vara att åtminstone göra det i direkt anslutning till semestersäsongen. På det sättet minskar risken att man redovisar en allt för stor semesterskuld under årets sista månader. Semesterskulden blir snabbt stor om man har ett antal anställda och det finns risk att det preliminära årsresultatet är missvisande.
Här är ett exempel på en semesterskuldlista för bokslut per 31 december.


Personerna på listan har varit anställda under hela intjänandeåret som börjar den 1 april.

 

Om arbetsgivaren beviljat förskottssemester till någon anställd ska detta minska arbetsgivarens totala semesterskuld.
Slutar den anställde inom fem år så ska förskottssemestern regleras mot den anställde. Efter fem år finns inte denna skyldighet.

I bokföringen

Förändring av semesterskuld bokförs 7090 respektive 7290, beroende på personalkategori. I balansräkningen bokförs Upplupna semesterlöner på konto 2920.

 


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera