För proaktiva företagsrådgivare

Rådgivningsbyrån - Tips för dig som konsult och företagare


Mats Dahlberg

2022-06-11

Tusentals företag svårt skuldsatta efter pandemin

Många företag har gjort sitt bokslut under våren och försommaren. Det gäller speciellt alla som driver sin verksamhet som enskild firma, där det bara finns kalenderår som räkenskapsår. Många har kämpat hårt i den motvind som pandemin inneburit och många har skuldsatt sig för att överleva. För alla som lånat av Skatteverket finns möjlighet att ansöka om uppskov och en avbetalningsplan, men man ska hålla i minnet att det för många inte kommer att vara en enkel match.

När detta skrivs så är företagens skuld till staten cirka 31 miljarder kronor. Det är detta som de skuldsatta företagen ska betala tillbaka på 36 månader. Kommer det att gå? Ja för några, men räkna med att många kommer att få det mycket svårt att lösa detta på annat sätt än genom en konkurs.

Det finns mycket som man kan göra

Samla alla goda krafter och lägg en realistisk plan. Se till att ha full koll på ekonomin. Här duger det inte med lång eftersläpning i redovisningen. Lägg en proaktiv plan tillsammans med de som kan både företagets verksamhet och skatte- och redovisningsregelverket. Uppfyll alla formalia kopplade till ansvar för enskilda individer.

Försök att vara realist. Ställ dig frågan vad du kan åstadkomma om du väljer att tänka och agera helt nytt. Om du skulle starta på nytt, hur skulle du då göra? Gör en affärsplan och en budget och försök formulera något som håller i framtiden.

Likviditetsplanera

Gör rullande likviditetsplaner. Det finns mallar för detta i Rights dokumentarkiv som du kan använda. Ta kontakt med Skatteverket och diskutera en anståndsplan. Kanske ska du också räkna på ett ackord. Det kan vara en lösning för några.

Framför allt var proaktiv

Sitt inte och vänta. Detta är problem som inte kommer att lösa sig av sig själv. Om du är redovisningskonsult måste du kanske vara övertydlig i din rådgivning. Många småföretagare har lidit svårt under ett par år och nu gäller det att använda sin energi och sina ekonomiska medel så smart som möjligt.

Trendspana

Slutligen vill jag tipsa om vår kurs ”Grundläggande analys och ekonomistyrning”. Den vänder sig till den som vill få bättre koll på sitt företags ekonomi. Med rätt nyckeltal och kunskap så har du det du behöver för att trendspana och fatta kloka beslut inför en stökig framtid.

Lycka till!

Mats Dahlberg
Företagskonsult

Länk till mera information...


Andra blogginlägg