För proaktiva företagsrådgivare

Tips och råd för dig som rådgivare och företagare


Mats Dahlberg

2022-06-11

Tusentals företag svårt skuldsatta efter pandemin

Många företag har gjort sitt bokslut under våren och försommaren. Det gäller speciellt alla som driver sin verksamhet som enskild firma, där det bara finns kalenderår som räkenskapsår. Många har kämpat hårt i den motvind som pandemin inneburit och många har skuldsatt sig för att överleva. För alla som lånat av Skatteverket finns möjlighet att ansöka om uppskov och en avbetalningsplan, men man ska hålla i minnet att det för många inte kommer att vara en enkel match.

När detta skrivs så är företagens skuld till staten cirka 31 miljarder kronor. Det är detta som de skuldsatta företagen ska betala tillbaka på 36 månader. Kommer det att gå? Ja för några, men räkna med att många kommer att få det mycket svårt att lösa detta på annat sätt än genom en konkurs.

Det finns mycket som man kan göra

Samla alla goda krafter och lägg en realistisk plan. Se till att ha full koll på ekonomin. Här duger det inte med lång eftersläpning i redovisningen. Lägg en proaktiv plan tillsammans med de som kan både företagets verksamhet och skatte- och redovisningsregelverket. Uppfyll alla formalia kopplade till ansvar för enskilda individer.

Försök att vara realist. Ställ dig frågan vad du kan åstadkomma om du väljer att tänka och agera helt nytt. Om du skulle starta på nytt, hur skulle du då göra? Gör en affärsplan och en budget och försök formulera något som håller i framtiden.

Likviditetsplanera

Gör rullande likviditetsplaner. Det finns mallar för detta i Rights dokumentarkiv som du kan använda. Ta kontakt med Skatteverket och diskutera en anståndsplan. Kanske ska du också räkna på ett ackord. Det kan vara en lösning för några.

Framför allt var proaktiv

Sitt inte och vänta. Detta är problem som inte kommer att lösa sig av sig själv. Om du är redovisningskonsult måste du kanske vara övertydlig i din rådgivning. Många småföretagare har lidit svårt under ett par år och nu gäller det att använda sin energi och sina ekonomiska medel så smart som möjligt.

Trendspana

Slutligen vill jag tipsa om vår kurs ”Grundläggande analys och ekonomistyrning”. Den vänder sig till den som vill få bättre koll på sitt företags ekonomi. Med rätt nyckeltal och kunskap så har du det du behöver för att trendspana och fatta kloka beslut inför en stökig framtid.

Lycka till!

Mats Dahlberg
Företagskonsult

Länk till mera information...


Andra blogginlägg


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj en av våra yrkesutbildningar på distans inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera