Att studera online är effektivt

Alla våra kurser och kurspaket


Filtrera kurskatalogen för att hitta de kurser som passar dig. Du kan också fritextsöka på kursinnehåll.

Alla våra kurser

Abonnemang - Alla kurser i ett år
Abonnemang extra - ytterligare deltagare
Abonnemang Personal
GDPR på 30 minuter

Kursen GDPR på 30 minuter ger en snabb introduktion till GDPR elleren praktisk summering beroende på kursdeltagarens förkunskaper.

Omfattar: 0.5 timmar inom Dataskyddsförordningen GDPR. Kursen utlagd den 2018-05-24
18-1482
Deklarera för Handelsbolag

Att deklarera för ett handelsbolag är krångligt. Om delägarna är både fysiska och juridiska personer blir det ännu mera att tänka på. Kursen reder ut detta och pekar på saker man bör tänka på.

Omfattar: 3 timmar inom Skatt - fördjupning. Kursen utlagd den 2018-05-21
18-1220
Deklaration K10 - fåmansföretag

Denna deklarationskurs handlar om blankett K10 för den som äger kvalificerade aktier. Vi räknar på olika alternativ vid utdelning och genomför även en aktieförsäljning. I kursen har vi tydliga exempel och visar hur blankett K10 ska fyllas i.

Omfattar: 3 timmar inom Inkomstskatt. Kursen utlagd den 2018-05-01
18-1215
Deklaration 2018 - Fördjupning

I denna kurs behandlar vi ett antal områden inom beskattning och upprättande av inkomstdeklaration.

Omfattar: 4 timmar inom Skatt - deklaration. Kursen utlagd den 2018-04-08
18-1210
Systematiskt arbetsmiljöarbete för ledare

Utbildningen ger praktisk kunskap om det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Du får användbara metoder och tips för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Omfattar: 5 timmar inom arbetsmiljö arbetsrätt. Kursen utlagd den 2018-03-27
18-1370
Årsredovisning enligt K2 i praktiken

I denna kurs går vi igenom det allmänna rådet BFNAR 2016:10 (K2) och diskuterar hur en årsredovisning ska utformas. Du får också en Excel-mall som kan användas för att upprätta årsredovisning och för att träna.

Omfattar: 8 timmar inom Redovisning. Kursen utlagd den 2018-03-18
18-1106
Inkomstdeklaration 2018

Deklaration 2018 ger en övergripande orientering kring deklaration av inkomster från tjänst och näringsverksamhet.

Omfattar: 1 timmar inom Skatt - deklaration. Kursen utlagd den 2018-03-05
18-1200
GDPR - Praktisk hantering av dataskydd - Del 2

I denna kurs behandlar vi dataskydd och personuppgiftsskydd ut ett praktisk perspektiv. Detta är del 2 i GDPR.

Omfattar: 5 timmar inom Dataskyddsförordningen. Kursen utlagd den 2018-02-26
18-1481
Revisionsnyheter 2018

I den här kursen behandlar vi ett antal tillsynsärenden från Revisorsinspektionen och drar lärdomar av dem. Att vara revisor har med åren blivit alltmer komplicerat och ansvarsfullt. Myndighetens tillsyn är en viktig källa till dagsaktuell information om rättsläget. Kurs ger en uppdatering inom revision.

Omfattar: 1 timmar inom Revision. Kursen utlagd den 2018-02-13
18-1640
GDPR - Dataskyddsförordningen Del 1

Kursen ger en grundlig genomgång av förordningen, med fokus på nyheter i förhållande till dagens personuppgiftsreglering. Kursen behandlar ämnet utifrån ett allmänt perspektiv och riktar sig till alla som hanterar personuppgifter.

Omfattar: 4 timmar inom GDPR Dataskyddsförordningen - juridik. Kursen utlagd den 2018-02-06
18-1480
Excel - Finansiella funktioner

I denna kurs lär vi ut hur man använder några av Excels finansiella funktioner. Jobbar du med ekonomi så är detta något för dig.

Omfattar: 1 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen utlagd den 2018-02-06
18-1711
Excel - Pivottabeller, fördjupning

I denna kurs lär vi oss hur man använder verktygen för pivottabeller i Excel. Om du ska analysera stora datamängder så har du stor nytta av denna kurs.

Omfattar: 3 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen utlagd den 2018-02-06
18-1712
Excel för ekonomer

Excel är kanske det viktigaste analysverktyget för ekonomer. I denna kurs lär vi ut hur man använder Excel. Kursen består av ett fyrtiotal lektioner.

Omfattar: 5 timmar inom Excel - kalkylering. Kursen utlagd den 2018-02-05
18-1710
Redovisningsnyheter 2018

I denna kurs tar vi upp nyheter på redovisningsområdet både när det gäller K2-regelverket och K3-regelverket. Vi koncentrerar oss på de områden där regelverken har olika lösningar på samma problem.

Omfattar: 2 timmar inom Redovisning. Kursen utlagd den 2018-02-01
18-1155
Skattedag 2018

I denna kurs gör vi en summering av skattenyheter för 2018. Kursen vänder sig till dig som jobbar på ett företags ekonomiavdelning eller som sköter redovisningen åt andra. Skatteområdet kräver ständig påfyllning av nya kunskaper.

Omfattar: 3 timmar inom Beskattning personer och företag. Kursen utlagd den 2017-12-20
18-1203
Rådgivningsansvar

Rollen som professionell rådgivare ställer stora krav. Vårdslös och felaktig rådgivning kan orsaka stor skada och rådgivaren kan ställas till ansvar. Kursen är intressant för en stor grupp personer inom både privat och offentlig sektor som i sitt dagliga arbete ger råd.

Omfattar: 4 timmar inom juridik. Kursen utlagd den 2017-12-10
17-1409
Årsskiftesplanering skatt

En summering av vad du bör tänka på och kan påverka och hur du kan planera inför årsskiftet. Kursen vänder sig till dig som jobbar på ett företags ekonomiavdelning eller som sköter redovisningen åt andra. Skatteområdet kräver ständig påfyllning av nya kunskaper.

Omfattar: 3 timmar inom Beskattning personer och företag. Kursen utlagd den 2017-11-27
17-1204
Nyhetsdag Personal och Arbetsrätt 2017-2018

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personalfrågor och löner. Vi behandlar skatterelaterade frågor samt nyheter och aktuella rättsfall inom arbetsrätten.

Omfattar: 5 timmar inom Juridik - arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-11-15
17-1390
Lön 2017 och utdelning 2018 i FÅAB

Speciella regler gäller för uttag av utdelning och lön i fåmansaktiebolag. God planering krävs för att minimera skatten.

Omfattar: 3 timmar inom beskattning. Kursen utlagd den 2017-11-08
17-1230
Revisionsnyheter 2017

I denna kurs behandlar vi ett antal tillsynsärenden från Revisorsinspektionen och drar lärdomar av dem. Vi diskuterar även några viktiga utvecklingsfrågor inom revision. Det är en ständig utmaning för revisorn att hänga med i utvecklingen.

Omfattar: 1 timmar inom revision. Kursen utlagd den 2017-10-28
17-1640
Moms och fastighetsupplåtelse

Moms vid upplåtelse av fastighet är ett specialreglerat område. I denna kurs visar vi hur reglerna ska tillämpas.

Omfattar: 5 timmar inom mervärdesskatt. Kursen utlagd den 2017-10-27
17-1207
Skattemässiga reserveringar - Inkomst näringsverksamhet

I kursen belyser vi ämnet både ut skattetekniskt perspektiv och företagsekonomiskt perspektiv. Skattemässiga reserveringar är en kurs i blocket Beskattning av inkomster av näringsverksamhet.

Omfattar: 5 timmar inom Skatt - avancerad. Kursen utlagd den 2017-10-12
17-1222
Beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I denna kurs behandlas reglerna för beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

Omfattar: 7 timmar inom Skatt - grundläggande. Kursen utlagd den 2017-09-30
17-1220
Arbetsrätt 6 - Föräldraledighet

Reglerna kring föräldraledighet är komplicerade - både för arbetsgivaren och arbetstagaren.

Omfattar: 2 timmar inom arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-09-30
17-1355
Räntefördelning - Inkomst näringsverksamhet

Skattereglerna för inkomst av näringsverksamhet är bitvis komplicerade. I denna kurs ägnar vi oss helt åt reglerna för räntefördelning.

Omfattar: 2 timmar inom Skatt - tillämpad. Kursen utlagd den 2017-09-30
17-1221
Arbetsrätt 1 - Anställningsavtal och anställningsformer

Alla som hanterar personalfrågor måste vara insatt i de viktiga avtalsfrågorna inom arbetsrätten. Risken för felaktig hantering av personalfrågor och därmed konflikter och skadestånd är annars stor.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-09-25
17-1310
Arbetsrätt 2 - Ledighetslagstiftningen

Här handlar det om ledighetslagstiftningen. Alla som har en anställning kommer någon gång att behöva vara ledig. Semester, sjukdom eller andra legitima orsaker regleras i arbetsrätten.

Omfattar: 4 timmar inom arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-09-25
17-1320
Arbetsrätt 3 - Arbetsbrist

Här handlar det om reglerna kring arbetsbrist. När och hur kan en arbetsgivare reducera arbetsstyrkan med hänvisning till arbetsbrist? Här finns det en hel del saker att tänka på. Vad man ska och inte ska göra. Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 5 timmar inom arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-09-25
17-1330
Arbetsrätt 4 - Avsluta anställning

Här behandlar vi reglerna kring hur en anställning avslutas. Reglerna är bitvis komplicerade och olika beroende på vilken anställningsform man har. När och hur kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare? Här finns det en hel del saker att tänka på.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-09-25
17-1340
Arbetsrätt 5 - Arbetstid

Regleringen av arbetstid sker genom svensk lag, men därutöver också av olika avtal, förordningar och speciella branschregler. I den här kursen reder vi ut begreppen.

Omfattar: 2 timmar inom arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-09-25
17-1350
Registrering av Verklig huvudman

Reglerna om registrering av verklig huvudman gäller från 2 augusti 2017 och är ett led i kampen mot ekonomisk brottslighet.

Omfattar: 1 timmar inom juridik. Kursen utlagd den 2017-07-03
17-1415
Penningtvätt och finansiering av terrorism - med exempel

Denna kurs ger dig grundläggande kunskap i ämnet penningtvätt och en rad tips och exempel kring hur man kan arbeta för att införa rutiner i din organisation. En nyhet i lagen är att det nu tydligare framgår att en riskbaserad bedömning ska ligga till grund för de åtgärder som företaget vidtar.

Omfattar: 5 timmar inom juridik. Kursen utlagd den 2017-06-26
17-1406
Årsredovisning enligt K2 och K3

Denna kurs går systematiskt igenom nyheterna i K2 och K3 och visar i överskådliga matriser hur reglerna ska tillämpas. Kursen har uppdaterats per 2017-06-10

Omfattar: 8 timmar inom redovisning - avancerad. Kursen utlagd den 2017-06-10
17-1151
Moms i bygg- och fastighetsbranschen

Moms inom bygg- och fastighetsbranschen är ett särskilt komplicerat område inom skatterätten. Den här kursen ägnar sig helt åt detta.

Omfattar: 5 timmar inom mervärdesskatt. Kursen utlagd den 2017-04-28
17-1250
Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

Den här kursen är en fördjupning i ämnet arbetsrätt. Vi koncentrerar oss på hur och när en konkurrensklausul kan användas i avtalet.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-arbetsrätt. Kursen utlagd den 2017-04-20
17-1311
Beskattning av inkomst av tjänst och kapital

Grundkurs i skatterätt - En genomgång av det svenska skattesystemets uppbyggnad. I denna kurs behandlas inkomst av tjänst och inkomst av kapital.

Omfattar: 6 timmar inom Skatt - grundläggande. Kursen utlagd den 2017-04-01
17-1201
Beskattning av bilförmån

Denna kurs vänder sig till dig som hanterar personal och löner. Vi fördjupar oss i reglerna för bilförmån.

Omfattar: 2 timmar inom skatt- löner. Kursen utlagd den 2017-03-31
17-1361
Deklaration 2 - Näringsverksamhet - 2017

I denna deklarationskurs handlar det om reglerna för beskattning av företag. Vi upprättar deklaration för enskild näringsverksamhet. Vi tar även upp frågorna kring ägarens skatteplanering.

Omfattar: 6 timmar inom skatt - deklaration. Kursen utlagd den 2017-03-22
17-1212
Deklaration 1 - Inkomst av tjänst och kapital - 2017

Grundläggande deklarationskurs för privatpersoner. I denna kurs behandlas inkomst av tjänst och inkomst av kapital. Vi lär oss hur skatten beräknas och tas ut i de olika inkomstslagen.

Omfattar: 6 timmar inom skatt - deklaration - grundläggande. Kursen utlagd den 2017-03-10
17-1211
Momsen 2017

På momsområdet händer alltid något nytt. Här har vi samlat en del nyheter och praktisk vägledning som kan vara nyttiga för den som ska hantera momsfrågor.

Omfattar: 4 timmar inom mervärdesskatt. Kursen utlagd den 2017-02-20
17-1206
Avvikande revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att utforma en revisionsberättelse som avviker från standardformuleringen. Utifrån konkreta exempel guidar föreläsaren oss genom de bitvis komplicerade avvägningar som revisorn måste göra. Uppdaterad till 2017 års regler.

Omfattar: 7 timmar inom revision. Kursen utlagd den 2017-02-02
17-1620
Ny revisionsberättelse 2017

Från och med räkenskapsår som avslutas 31 december 2016 och senare gäller nya revisionsberättelser i Sverige. I kursen går vi igenom vad som gäller.

Omfattar: 3 timmar inom revision. Kursen utlagd den 2017-01-26
17-1630
Handelsrätt 5 - Fastighetsrätt

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med fastighetslagstiftningen. Mäklare, redovisningskonsulter, banktjänstemän m.fl. kommer garanterat i kontakt med denna relativt komplicerade lagstiftning.

Kursen är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Omfattar: 8 timmar inom Handelsrätt - fastighetsrätt - juridik. Kursen utlagd den 2017-01-21
16-1441
Handelsrätt 6 - Associationsrätt

Detta är en kurs i Associationsrätt, inom kursblocket Handelsrätt. Associationsrätten är omfattande och styr bildande, drift och avveckling av bolag, föreningar och stiftelser. Alla som jobbar med företag måste behärska detta område.

Omfattar: 6 timmar inom juridik-företagsekonomi. Kursen utlagd den 2016-12-06
16-1451
Mervärdesskatt – en introduktionskurs

Moms är den skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Momsen är ett komplicerat område av skatterätten. Här lär du dig grunderna i moms och hur och var du ska söka svaren på dina frågor.

Omfattar: 6 timmar inom moms-skatt. Kursen utlagd den 2016-11-16
16-1205
Handelsrätt 8 - Arbetsrätt

Detta är en kurs i Arbetsrätt inom kursblocket Handelsrätt. Arbetsrätten påverkar oss alla och alla företagare måste behärska dess grunder.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt-juridik. Kursen utlagd den 2016-10-30
16-1471
Förhandlingsteknik

Att driva affärsverksamhet innebär förhandling. Kunder, leverantörer och anställda är några av de vi kommer att förhandla med.

Omfattar: 4 timmar inom företagsledning-entreprenörskap. Kursen utlagd den 2016-10-25
16-1550
Handelsrätt 4 - Marknadsrätt

Kursen behandlar området marknadsrätt. Området påverkar oss alla då vi alla är en del i den, i forma av näringsidkare och konsumenter.

Omfattar: 3 timmar inom Handelsrätt - Marknadsrätt. Kursen utlagd den 2016-10-15
16-1431
Handelsrätt 7 - Ekonomisk familjerätt

Detta är en kurs i Ekonomisk familjerätt inom kursblocket Handelsrätt. Den ekonomiska familjerätten påverkar oss alla.

Omfattar: 8 timmar inom Handelsrätt - Ekonomisk familjerätt. Kursen utlagd den 2016-10-15
16-1461
Utveckling av konsultverksamhet och Reko

Denna kurs diskuterar hur man kan öka lönsamheten som konsult genom att ha rätt fokus i sitt arbete.

Omfattar: 2 timmar inom Redovisning. Kursen utlagd den 2016-10-03
16-1508
Handelsrätt 2 - Köprätt

Kursen behandlar området köprätt. Kursen är en logisk fortsättning på Handelsrätt 1 - Avtalsrätt.

Omfattar: 3 timmar inom Handelsrätt - köprätt. Kursen utlagd den 2016-09-27
16-1411
Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Kursen behandlar området fordringsrätt. Detta område av juridiken är i högsta grad relevant för redovisningskonsulter och företagsekonomer.

Omfattar: 4 timmar inom Handelsrätt - Fordringsrätt. Kursen utlagd den 2016-09-26
16-1421
Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

Det här är frågor som alla redovisningskonsulter och revisorer måste behärska. Redovisningsfrågorna kring fortsatt drift samt när och hur en kontrollbalansräkning ska upprättas och utformas är mycket viktiga. Ett felaktigt beslut eller en felaktig handering kan bli en riktigt dyr erfarenhet.

Omfattar: 3 timmar inom redovisning - avancerad. Kursen utlagd den 2016-09-01
16-1170
Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Det är en mängd lagar som man förväntas känna till och alla som någon gång hållit en lagbok i sin hand inser att det finns en hel del att leva upp till. Som ekonomikonsult måste man behärska detta. I den här kursen koncentrerar vi oss på de viktiga områdena om avtals ingående.

Omfattar: 5 timmar inom Handelsrätt - avtalsrätt. Kursen utlagd den 2016-09-01
16-1401
Ledningssystem för tjänstekvalitet - Reko

Svensk standard för redovisningstjänster - En genomgång av Reko-standardens huvudpunkter. Här finns praktiska dokumentmallar och ett sammandrag av standardens huvudpunkter. Vi ger en snabb och praktiskt inriktad genomgång.

Omfattar: 10 timmar inom Redovisning. Kursen utlagd den 2016-09-01
16-1507
Läsa en revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att läsa en revisionsberättelse. Vad betyder revisorns olika uttalanden? Hur påverkar dessa min förståelse av årsredovisningen? En nyttig kurs för alla som ska tolka en årsredovisning.

Omfattar: 1 timmar inom revision och externredovisning. Kursen utlagd den 2016-05-16
16-1610
Komponentavskrivning

Avskrivning i K3 ska ske komponent för komponent. Det finns dock undantag. Vad komponentavskrivning innebär och, minst lika viktigt, vad det inte innebär, det förklara vi här med tydliga exempel.

Omfattar: 6 timmar inom redovisning - avancerad. Kursen utlagd den 2016-04-25
16-1160
Personal och löner

Detta är en grundläggande kurs i personal och lönehantering. Med dessa kunskaper kan löner och personalhantering ske mycket säkrare.

Omfattar: 6 timmar inom personaljuridik. Kursen utlagd den 2016-04-10
16-1301
Sambandet redovisning och beskattning

Kopplingen mellan redovisning och beskattning är grundläggande kunskaper som redovisaren måste behärska.

Omfattar: 2 timmar inom beskattning. Kursen utlagd den 2016-03-18
16-1250
Välj den bästa företagsformen

Att välja rätt företagsform har stor betydelse. I den här kursen granskar vi för och nackdelar.

Omfattar: 1 timmar inom Beskattning - juridik. Kursen utlagd den 2015-12-04
15-1240
Balanced Scorecard och Strategy Map

I denna kurs beskriver vi och diskuterar modeller för att analysera och leda företag. Som företagskonsult har man nytta av dessa dagligen.

Omfattar: 2 timmar inom företagsekonomi-företagsledning. Kursen utlagd den 2015-12-01
15-1540
Åtta framgångsfaktorer för Konsultföretag

Konsulter blir mer och mer betydelsefulla för de flesta branscher. Vad gör en konsult framgångsrik - både för sig själv och för sin uppdragsgivare? I kursen ger vi många praktiska tips.

Omfattar: 4 timmar inom Företagsekonomi. Kursen utlagd den 2015-11-16
15-1505
Elva principer för effektiv ekonomisk rapportering

Rapporter av hög kvalitet är hjärtat i en stark organisation. Rapporternas information ska användas för att skapa framgångsrika företag och värde för dess ägare. Rapporter är till för att fatta kloka beslut. I denna kurs diskuterar vi de principer som ska leda oss i arbetet.

Omfattar: 3 timmar inom Redovisning. Kursen utlagd den 2015-10-30
15-1104
Välja regelverk - K2 eller K3

Redovisningsnormeringen ger vissa företag möjlighet att välja mellan olika regelverk. Valet påverkar värdering och rapportering på flera sätt. Kursen ger dig god inblick i skillnaden mellan K2 och K3.

Omfattar: 7 timmar inom Redovisning. Kursen utlagd den 2015-10-26
15-1105
Bokslut - praktiskt arbete med period- och årsavslut

Varje företagsledare uppskattar snabba och korrekta rapporter. För att en rapport ska vara korrekt så måste den genomgå rutinerna för bokslut. I denna kurs gör vi tillsammans ett bokslut.

Omfattar: 11 timmar inom Redovisning. Kursen utlagd den 2015-10-15
15-1103
Företagsvärdering och företagsöverlåtelse

Oavsett om man ska sälja eller köpa ett företag så måste man förstå vad som skapar värde och hur man resonerar när man sätter sitt pris. Dessutom måste man fundera över vad det är som påverkar priset.

Omfattar: 7 timmar inom Redovisning 4 - företagsekonomi 3. Kursen utlagd den 2015-10-05
15-1503
Företagsvärdering - en introduktion

Denna kurs behandlar företagsvärdering och företagsöverlåtelse på ett övergripande sätt och vänder sig till den som vill lära mera om vilka olika metoder för värdering som finns.

Omfattar: 1 timmar inom Företagsekonomi. Kursen utlagd den 2015-10-01
15-1502
Ekonomistyrning - Att styra mot lönsamhet och tillväxt

Vill du förstå hur ett företag blir lönsamt och framgångsrikt? I kursen koncentrerar vi oss på hur företag ska kunna skapa lönsam, stabil och kontrollerad tillväxt.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsekonomi. Kursen utlagd den 2015-09-30
15-1501
Branschstrukturanalys

Varje bransch har sin struktur av konkurrens. När man förstår dessa krafter och kan utnyttja den kunskapen så blir strategiarbetet lättare.

Omfattar: 1 timmar inom Företagsekonomi. Kursen utlagd den 2015-08-23
15-1522
Omvärldsanalys

Aktiv och strukturerad omvärldsanalys är viktigt. En erfaren företagskonsult kan åstadkomma mycket genom att vägleda sina kunder att hitta sina konkurrensfördelar.

Omfattar: 1 timmar inom Företagsekonomi. Kursen utlagd den 2015-08-19
15-1521
Läsa och förstå en årsredovisning

I denna kurs går vi metodiskt igenom hur man analyserar en årsredovisning. Till kursen finns både en e-bok och en praktisk checklista.

Omfattar: 5 timmar inom Redovisning - tillämpad. Kursen utlagd den 2015-07-01
15-1515
Så får du fler att köpa dina produkter

Vissa typer av köp kan vara komplexa och ställer stora krav på samspelet mellan köpare och säljare. Detta diskuterar vi i denna kurs.

Omfattar: 1 timmar inom företagsekonomi - marknadsföring. Kursen utlagd den 2015-07-01
15-1520
Redovisningens grunder 1 - Syfte, regelverk och organisation

Vill du lära dig hur ekonomi och redovisning fungerar i praktiken så är det här den kurs du ska välja. Vi går systematiskt igenom hur ett företags bokföring och rapportering är uppbyggd. Vi varvar teori och praktiska exempel.

Omfattar: 6 timmar inom Redovisning - grundläggande. Kursen utlagd den 2015-04-25
15-1101
Redovisningens grunder 2 - Praktiskt bokföringsarbete och exempel

Vill du lära dig hur ekonomi och redovisning fungerar i praktiken så är det här den kurs du ska välja. Vi går systematiskt igenom hur ett företags bokföring och rapportering är uppbyggd. Vi varvar teori och praktiska exempel. Till kursen finns en utförlig dokumentation.

Omfattar: 24 timmar inom Redovisning - grundläggande. Kursen utlagd den 2015-04-25
15-1111
Sälja och prissätta kunskap

En kunskapsprodukt kan vara svår att beskriva och prissätta. Hur tar man betalt för ett råd? Vi reder ut begreppen.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsledning - Företagsekonomi . Kursen utlagd den 2015-04-01
15-1530
Styrelsearbete i ägarledda företag

Många ägarledda företag skulle, med en professionell styrelse, ha bättre förutsättningar att bli lönsamma.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsledning - Företagsekonomi . Kursen utlagd den 2015-01-20
15-1525
Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 2

Vill du förstå hur ett företag blir lönsamt och ekonomiskt stabilt? I denna kurs, som är en fördjupning i ämnet, fortsätter vi att granska och analysera ett företags finansiella rapporter. Lönsamhet och finansiell stabilitet är här nyckelbegrepp.

Omfattar: 7 timmar inom Företagsekonomi - räkenskapsanalys-fördjupning. Kursen utlagd den 2014-12-11
14-1511
Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning Del 1

Vill du förstå hur ett företag blir lönsamt och ekonomiskt stabilt? I denna ekurs koncentrerar vi oss på hur man granskar och analyserar ett företags finansiella rapporter. Lönsamhet och finansiell stabilitet är här nyckelbegrepp som alla företag måste behärska.

Omfattar: 6 timmar inom Företagsekonomi - räkenskapsanalys-grund. Kursen utlagd den 2014-11-04
14-1501
Första gången med K3

Vid övergång till det nya regelverket K3 ska redovisningen konverteras enligt särskilda övergångsregler. Dessa tar vi upp i denna kurs.

Omfattar: 4 timmar inom Redovisning - avancerad. Kursen utlagd den 2014-08-01
14-1112
Grundläggande principer, definitioner och begrepp i ÅRL, K3 och K2

Vid övergång till det nya regelverket K3 ska redovisningen konverteras enligt särskilda övergångsregler. Dessa tar vi upp i denna kurs.

Omfattar: 4 timmar inom Redovisning - grundläggande. Kursen utlagd den 2014-08-01
14-1111
Entreprenörskap

Starta och driva företag Entreprenörskap är en kurs om att starta och att driva företag. Kursen ger en praktisk genomgång av ett antal analysmetoder som hjälper företagaren att öka sin konkurrenskraft.

Omfattar: 6 timmar inom företagsekonomi, företagsledning, starta/driva. Kursen utlagd den 2014-06-30
14-1520
Bokföring - Nytt allmänt råd för alla bokföringsskyldiga

I denna kurs går vi igenom det allmänna rådet Bokföring och diskuterar vad det får för konsekvenser på hur vi organiserar vårt dagliga arbete med företagets affärshändelser.

Omfattar: 6 timmar inom redovisning - grundläggande. Kursen utlagd den 2014-03-01
14-1102
Obestånd - Konkurs - Ansvar

Företag som får problem behöver ha goda råd. Många gånger kan man förebygga och förhindra genom att agera professionellt på ett tidigt stadium. Redovisningskonsulter och revisorer spelar här en viktig roll.

Omfattar: 6 timmar inom Juridik - grundläggande. Kursen utlagd den 2013-05-01
13-1402
Praktisk juridik för egenföretagare

Att starta företag innebär ofta helt nya utmaningar och risker. I denna kurs behandlar vi några av de vanligaste och farligaste områdena. Bra att veta även för redovisningskonsulter som ofta är den förste att få frågan.

Omfattar: 6 timmar inom Juridik - löner - personal. Kursen utlagd den 2013-05-01
13-1403

Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan inom ett eller flera ämnesområden. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera