Alltid billigare med årsabonnemang

Just nu arbetar vi med följande kurser


Lönehantering kräver noggrannhet och är viktigt. Rätt lön i rätt tid förutsätter handläggare som håller sig uppdaterade. Det krävs specialistkunskaper då lagar och regelverk ständigt förändras. Lönehantering är också ett kunskapsområde där det finns goda möjligheter att utvecklas. Vi har lönekurser från grundläggande lönehantering, sjuklön, personalförmåner och semesterlön till specialkurser inom de mera komplicerade delarna av arbetsrätten.

Alla våra kurser inom arbetsrätt, personal- och lönehantering

Rekrytering, anställningsavtal och anställningsformer - Arbetsrätt A

Alla som hanterar personalfrågor måste vara insatt i de viktiga avtalsfrågorna inom arbetsrätten. Risken för felaktig hantering av personalfrågor och därmed konflikter och skadestånd är annars stor.

Befintlig kurs som faktagranskats och uppdaterats med nytt material.

Omfattar: 7 timmar inom arbetsrätt. Preliminärt startdatum 2020-08-15
20-1310
Handelsrätt 8 - Arbetsrätt

Detta är en kurs i Arbetsrätt inom kursblocket Handelsrätt. Arbetsrätten påverkar oss alla och alla företagare måste behärska dess grunder.

Befintlig kurs som faktagranskats och uppdaterats med nytt material.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt-juridik. Preliminärt startdatum 2020-08-19
20-1471
Arbetsrättsliga regler vid avslutande av anställning - Arbetsrätt D

Här behandlar vi reglerna kring hur en anställning avslutas. Reglerna är bitvis komplicerade och olika beroende på vilken anställningsform man har. När och hur kan en arbetsgivare avskeda en arbetstagare? Här finns det en hel del saker att tänka på.

Befintlig kurs som faktagranskats och uppdaterats med nytt material.

Omfattar: 6 timmar inom arbetsrätt. Preliminärt startdatum 2020-08-20
20-1340

Disclaimer

Observera att angivna startdatum och teman är preliminära och kan komma att ändras.


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera