Inga kringkostnader med kurser online

Penningtvätt och finansiering av terrorism - med exempel

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och lagen om registrering av verkliga huvudmän ska träda i kraft den 2 augusti 2017. En viktig nyhet i lagen är att det nu tydligare framgår att en riskbaserad bedömning ska ligga till grund för de åtgärder som företaget vidtar.

Denna kurs ger dig grundläggande kunskap i ämnet och en rad tips och förklarande exempel kring hur du kan arbeta för att införa rutiner i din organisation samt identifiera försök till lagbrott.

Ett antal uppmärksammade händelse, både i Sverige och i övriga världen, har aktualiserat arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och ett allt större ansvar har lagts på företag i speciella branscher. Inte minst redovisningskonsulter och revisorer måste se över sin verksamhet.

Målgrupp:

Kursen vänder sig först och främst till kvalificerade revisorer och redovisningskonsulter. Kursen går systematiskt igenom regelverket och pekar särskilt på nyheter i förhållande till tidigare lagstiftning.

Kursinnehåll:

 Penningtvätt och finansiering av terrorism
 Innehåll, översikt och ikraftträdande
 Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?
 Vilka omfattas av reglerna?
 Vad gäller om man omfattas av reglerna? (företagsnivå)
 Registrering och tillsyn
 Riskbedömning
 Rutiner kring anställda
 Företagets regelefterlevnad
 Vad gäller i verksamheten?
 Kundkännedom
 Riskbedömning
 Övriga frågor kring kundkännedom
 Åtgärder efter att affärsförbindelsen etablerats
 Exempel på misstänkta transaktioner
 Misstanke kvarstår eller förstärks
 Tillsyn och sanktioner
 Registrering av verklig huvudman
 Praktiska exempel

Kursmål:

Kursens mål är att ge en både praktisk och teoretisk grund för arbetet med att förhindra och rapportera penningtvättsbrott. Genom kursens ska det vara möjligt att bedöma vilka rutiner som företaget måste upprätta och hur arbetet med utbildning av anställda och kundkännedom kan bedrivas.

Förkunskaper:

Kursen kräver inga egentliga förkunskaper inom området, men förutsätter att deltagaren är väl förtrogen med hur företag och företagsekonomi fungerar.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du har ett år på dig att genomföra kursen och du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 5 timmar inom juridik.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 2,5 utbildningstimmar (övrigt) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation.
SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

Aktualitetstimmar: 2,5 timmar övrigt

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 1 2 3 5 i-1 i-2

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera