Att studera online är effektivt

Elva principer för effektiv ekonomisk rapportering

De två vanligaste ekonomirapporterna är resultat- och balansräkning. Dessa är också kärnan i en årsredovisning. Men är det verkligen tillräckligt med denna typ av standardrapport för att leda och utveckla ett företag?

I denna kurs presenterar vi en strukturerad process bestående av elva principer som tillsammans kommer att ge betydligt bättre ekonomirapporter. Vi diskuterar också vilka olika vägar som en styrelse har för att skapa hållbar värdeutveckling i företaget. Genom att tillämpa dessa principer rustar man hela organisationen - från toppen och nedåt - att göra ett betydligt bättre arbete!

Målgrupp

Styrelseledamöter, personer i verkställande ledning, företagskonsulter och ekonomiansvariga på företag och i organisationer. Kursen ger bra förståelse för hur effektiva ekonomirapporter skapas och ger en tydlig arbetsmodell för hur man kan tänka när man tar fram olika rapporter som kan fungera som beslutsunderlag.

Kursinnehåll

 En arbetsmodell för rapportframtagning

 Föreläsningsavsnitten avslutas med diskussionsfrågor

 Ytterligare inläsningsmaterial

 Styrelsens arbetsmetodik för rapportering

Kursmål

Kursdeltagaren ska efter kursen förstå hur arbetet med att ta fram kvalitetsäkrade ekonomirapporter kan organiseras och vem eller vilka som har det övergripande ansvaret för ekonomirapporteringen.

Det principiella elvapunktprogrammet kan fungera som en checklista eller mall för arbetet med både stora och små företags externa och interna rapportering.

Förkunskaper

Kunskap och erfarenhet av redovisning och ekonomiarbete samt grundläggande kunskaper om de regelverk som styr redovisning och företagsekonomi. Speciellt lämpad är den som har styrelseuppdrag eller önskar sig sådant uppdrag. Företagskonsulter och ekonomiansvariga kan ha nytta av materialet i diskussionen med sina uppdragsgivare såväl som i det egna företaget.

Studieform

Föreläsningar och exempel som ges via Internet.

Kursintyg

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt samt svarat på kontrollfrågorna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 3 timmar inom Redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 2 utbildningstimmar (redovisning) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 3

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera