Att studera online är effektivt

Lojalitetsplikt, sekretess och ny lag om företagshemligheter

Den här kursen är en fördjupning i ämnet arbetsrätt. Mot bakgrund av den nya lagen om företagshemligheter som ska tillämpas från den 1 juli 2018 diskuterar vi lojalitetsbegreppet i relationen arbetsgivare - arbetstagare.

Kursinnehåll:

 • Lojalitetsbegreppet
 • Tystnadsplikt och tystnadslöften
 • Konkurrensklausuler
 • Praxis och erfarenheter
 • Företagshemlighetslagen
 • Företagsspioneri
 • Visselblåsare
 • Kritikrätt i anställning
 • Sociala medier
 • Diskriminering
 • Repressalier
 • Mobbing

Målgrupp:

Kursen vänder sig till till en bred grupp av personer i och kring ett företag, dock torde främst företagsledare, personer som hanterar personalfrågor såsom personalchefer, redovisnings- och lönekonsulter m.fl. ha nytta av kursen.

Kursmål:

Ge ökad förståelse för lojalitets- och sekretessbegreppen i relationen arbetsgivare och arbetstagare. En genomgång av den nya lagen om företagshemligheter och hur denna förhåller sig till övriga regler om lojalitet.

Förkunskaper:

Kursen vänder sig till dig som har minst grundläggande kunskaper i arbetsrätt och erfarenhet av företagande.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst.

Kursens interaktiva arbetsuppgifter ger en fördjupning i ämnet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gjort arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1495.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 2 timmar inom juridik arbetsrätt.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 1,5 utbildningstimmar (övrigt) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.
Kursen ger 1,5 utbildningstimmar för SRF auktoriserade lönekonsulter.
SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

 • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
 • Kursen ingår i kursblock: 4

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera