Att studera online är effektivt

Deklaration 2018 - Fördjupning

Den här kursen handlar om frågor i samband med deklaration för fysiska personer men även juridiska personer såsom aktiebolag. Fokus är på beskattning av kapitaltillgångar. I kursmaterialet finns ett praktiskt referensmaterial för den som vill fördjupa sina kunskaper.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till egna företagare, redovisningspersonal och redovisningskonsulter.

Kursinnehåll:

 Beskattning och avdrag i inkomstslaget kapital
 Fåmansföretag
 Kvalificerade andelar
 Oäkta bostadsföretag
 Förlust på olika typer av egendom
 Underskott av kapital
 Investeraravdrag
 Schablonintäkter i inkomstslaget kapital
 Uthyrning av privatbostad
 Uthyrning till arbetsgivare m.fl.
 Skattereduktion för fysisk person
 Avsluta näringsverksamhet med underskott
 Skattereduktion för hushållsnära tjänster
 Återföring av uppskov med kapitalvinst från försäljning av bostad
 Hur redovisa när aktiebolag äger delägarrätter
 Kapitalförvaltning eller värdepappersrörelse
 Nedskrivning av tillgång
 Uppskrivning av tillgång
 Aktiefållan
 Näringsbetingade andelar
 Underlag för skatter i aktiebolag med exempel
 Särskild löneskatt
 Avkastningsskatt
 Utländska försäkringar
 Fastighetsskatt och fastighetsavgift
 Schablonintäkt P-fond och investeringsfond

Kursmål:

Kursdeltagaren ska få en fördjupning i ämnet beskattning och deklaratioin för fysisk och juridisk person.

Förkunskaper:

Du bär ha grundläggande kunskaper i beskattning och deklatation för fysiska och juridiska personer.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och svarat på arbetsuppgifterna som hör till respektive föreläsningsavsnitt (kontrollfrågorna) får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 4 timmar inom Skatt - deklaration.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 2 utbildningstimmar (skatt) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 1-4

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera