Inga kringkostnader med kurser online

Redovisningsnyheter 2020

I denna kurs granskar vi ett antal frågor inom området externredovisning.

Alla som arbetar med frågor kring företagets ekonomi bör hålla sig uppdaterad. För redovisningskonsulter och revisorer som ska bistå många företag i deras redovisningsarbete är det naturligtvis extra viktigt.

I kursen finns ett antal obligatoriska interaktiva arbetsuppgifter som resonerar kring viktiga frågor. Uppgifterna får också ett utförligt svar och kommentar från handledaren.

Målgrupp:

Kursen vänder sig till alla som arbetar med redovisning på något sätt. Då detta är en kurs som först och främst behandlar nyheter på området, riktar vi oss till dig som redan har kunskaper i redovisning.

Kursinnehåll:

  • Kursen är en genomgång av aktuella regler och tillämpning av dessa
  • Nyheter från Bokföringsnämnden
  • Branschorganisationernas uttalanden
  • Redovisningsfrågor pga. Coronapandemin
  • Aktuell praxis kommenteras

Kursmål:

Kursen ska ge deltagarna en uppdatering inom området redovisning.

Förkunskaper:

Kursen kräver kunskaper i redovisning på en nivå där man upprättar bokslut och årsredovisning.

Studieform:

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Till kursen hör en dokumentation med föreläsningsbilder.

I kursen finns ett antal arbetsuppgifter direkt kopplade till föreläsningsavsnitten som ger en tillämpning och praktisk kommentar till det behandlade området. Arbetsuppgifterna ska göras i den ordning de dyker upp i materialet.

Kursintyg:

Kursdeltagare som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt och gör arbetsuppgifterna får ett kursintyg.


Kursavgift

1995.- + moms 25%

* Kursen ingår utan kostnad i årsabonnemanget.

Läs mera om vårt förmånliga årsabonnemang under Kurser/Prisplan >>
Kursen omfattar 1 timmar inom redovisning.

Obs! Detta är en E-kurs som ges över Internet.

Logga in för att starta denna kurs. Eller gå till Bli kund för att skapa ett konto.

Var med och påverka utvecklingen av kurser och föreslå något ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.


Auktorisation
Kursen ger 1 utbildningstimmar (redovisning) enligt SRF Konsulternas regler för auktorisation av redovisningskonsulter.

SRF Konsulterna tillämpar särskilda beräkningsregler för utbildningstimmar.

  • Tid för instudering av referensmaterial, diskussionsuppgifter, övningsuppgifter, lagtext, rättsfallsanalyser mm som kan förekomma i kurserna tillkommer.
  • Kursen ingår i kursblock: 2 3

Läs mera om hur vi beräknar kurstid >>


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera