Att studera online är effektivt

** Denna kurs är under utveckling **

Ledningssystem för tjänstekvalitet - Reko / Rex

I denna kurs presenterar vi ett system för kvalitetsledning och kvalitetskontroll för ekonomikonsultbranschen, tillsammans med styrande dokument i form av flödesscheman, checklistor och blanketter. Vi koncentrerar oss på det verkliga arbetet och berör både Reko och Rex, som är standarder för konsulttjänster. Principerna för kvalitetsledning är i stort sett desamma oavsett vilkenkonsultverksamhet man bedriver.

I materialet finns en uppsättning praktiska dokumentmallar som är ett digitalt mallarkiv. Ett helt nyutvecklad digital plattform gör det enkelt för kursdeltagaren att i sitt dagliga arbete lära och tillämpa de olika regelverken.

Målgrupp

Ekonomikonsulter, redovisningskonsulter, ekonomiansvariga i företag men även andra konsulter som säljer sin tid och sitt kunnande. Personer som ska starta konsultverksamhet inom ekonomi och administration får genom denna kurs en flygande start på sin verksamhet.

Kursmål

Ge förståelse för vad som skapar kvalitet i ett tjänsteföretag och hur arbetet med redovisningsuppdrag kan organiseras. Med hjälp av materialet som hör till kursen kan man skapa ett ledningssystem för kvalitet som innefattar allt från företagets högsta ledning till den som utför uppdraget mot kunden.

Förkunskaper

Deltagarna arbetar som konsulter i tjänsteföretag eller är intresserad av att starta konsultverksamhet. Kunskap inom företagsekonomin, redovisning och beskattning underlättar förståelsen för exempel och arbetsuppgifter.

Studieform

Kursen består av ett antal föreläsningar som du kan se och lyssna till via Internet. Du kan lyssna på föreläsningarna hur många gånger som helst. Det finns alltså gott om tid för eftertanke och repetition. Till avsnitten finns arbetsuppgifter och testfrågor.
Kursen lägger tonvikt på redovisningens roll som beslutssystem och är uppdelad i korta videoavsnitt och arbetsuppgifter. Till kursen finns en dokumentation av föreläsningsbilder.

Kursintyg

Den som genomfört kursens samtliga föreläsningsavsnitt, gjort de interaktiva arbetsuppgifterna samt svarat på testa-dig-självfrågorna får ett kursintyg.

** Preliminärt tillgänglig från 2020-01-30 **

Var med och påverka kursinnehållet i denna kurs eller föreslå något annat ämne som du vill att vi utarbetar en kurs kring.

Boka dig för utskick av kursnyheter så meddelar vi när vi lägger ut nya kurser.Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera