Ekonominyheter för företagare

Ekonominyheterna


Primäravdragen ska inte bokföras

Primäravdrag på hyreshus har införts i inkomstskattelagen. Byggnader som skattemässigt är hyreshus får göra avdrag med två procent per år av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad under sex år. Vid eventuell överlåtelse finns särskilda skatteregler.

Låt oss koncentrera oss på frågan om ett primäravdrag vid beskattningen påverkar redovisningen?

Primäravdraget i K3
K3 tillämpar komponentavskrivning på fastigheter. Därmed är redovisningen skild från beskattningen. Skillnad som kan uppkomma mellan det redovisade och det skattemässiga värdet på fastigheten hanteras genom redovisning av uppskjuten skatt.

De primäravdrag som görs vid beskattningen påverkar enbart skillnaden mellan redovisat och skattemässigt värde. Därmed påverkas också beräkningen av uppskjuten skatt. Primäravdragen ska inte redovisas på något särskilt sätt utan är endast en skattemässig post.

Primäravdrag i K2
Primäravdrag ska inte redovisas i bokföringen. I alla fall inte enligt nu gällande regler. Det är inte tillåtet att låta det skattemässiga primäravdraget påverka balansposten byggnad och mark i en årsredovisning.

Primäravdraget gäller inte bara företag som upprättar årsredovisning.

 

Avdrag för värdeminskning på en byggnad - Skatteverket

Rättslig vägledning från Skatteverket. Här finns exempel på när man kan börja tillämpa bestämmelserna om primäravdrag.

Länk till rättslig vägledning

 

Nya regler för ränteavdrag - artikel

Artikel i fastighetsnytt kring de nya reglerna.

Länk till hela texten

 

 

 


Företagskunskap genom praktiska kurser i företagsekonomi

Redovisning och ekonomistyrning är kunskaper som lönar sig. Framgång som företagare är en process som innefattar att lära sig företagandets hantverk.

Läs mera

Starta kurser i din egen takt

Oavsett om du har ett abonnemang eller väljer enstaka kurser så är det mycket enkelt att starta en kurs - det krävs bara ett knapptryck.

Läs mera

Dina kollegor kan anslutas

Har du ett årsabonnemang så kan du ansluta en eller flera kollegor till ett starkt reducerat pris.

Läs mera

Yrkesutbildning för dig som behöver

Lägg upp din egen studieplan eller välj ett av våra kursblock inom ett eller flera ämnesområden. Efter genomförd utbildning kan du tentera för ett certifikat. På det sättet kan du stärka din kompetens och ta större ansvar på jobbet.

Läs mera

Kurs online innebär att du kan studera var och när det passar dig

Att studera online passar vårt flexibla och digitala arbetsliv. Med våra kurser har du alltid klassrummet med dig - praktiskt tycker vi.

Läs mera

Dokumentmallar underlättar arbetet

Med ett abonnemang så ingår också många praktiska dokumentmallar inom ekonomi, juridik och administration.

Läs mera