Användare
Lösenord
Glömt ditt lösenord? 

Detta är en kurs och ett handlingsprogram. Prova råden metodiskt under en tid och du kommer att se mycket positiva effekter på din konsultroll. Vi tar redovisnings- och revisionsbyrån som exempel men råden kan tillämpas på alla som säljer sin tid.

 


Penningtvätt och finansiering av terrorism

- uppdaterad kurs med många exempel

Genom de nya lagarna implementeras EU:s fjärde penningtvättsdirektiv i Sverige och regeringens proposition 2016/17:173. Kursen är uppdaterad med flera exempel och praktisk vägledning. Ikraftträdande den 2 augusti 2017. En viktig nyhet i lagen är att det nu tydligare framgår att en riskbaserad bedömning ska ligga till grund för de åtgärder som företaget vidtar.

Läs mer härÅrsredovisning enligt K2 och K3

I denna kurs går vi igenom förändringarna i regelverken K2 och K3. Systematiskt och i överskådliga matriser visar vi hur reglerna ska tillämpas.

De nya regelverken som ska tillämpas på räkenskapsår som startat 2016-01-01 eller senare.

Läs mer här


Personalhandboken - NYHET

Personalhandboken är till för dig som jobbar med personalens löner och avtal. Här hittar du information och hjälpmedel som gör personaladministrationen snabb och säker.

Personalhandboken ingår helt utan extra kostnad i alla våra abonnemang.

Läs mer härMoms i bygg- och fastighetsbranschen

Den här kursen ägnar sig helt åt de komplicerade reglerna inom bygg- och fastighetsmomsen. Gör man fel här så kan det kostar pengar. Under kursen går vi igenom och beskriver regelverkets uppbyggnad och visar genom praktiska exempel hur regelverket ska hanteras.

Läs mer härDen nya Dataskyddsförordningen

Kursens mål är att ge en både praktisk och teoretisk grund för arbetet med att implementera den nya dataskyddsförordningen. Inte minst det krav som kan komma att ställas på systemleverantörer och upparbetade arbetsrutiner gör det viktigt att starta arbetet med detta direkt.

Läs mer härLojalitetsplikt och konkurrensklausuler

En konkurrensklausul innebär att den anställde inte får ägna sig åt konkurrerande verksamhet en viss period efter det att anställningen upphört. Bryter man mot överenskommelse kan det medföra skadestånd.

Läs mer härNya regler för beskattning av FÅAB - Remiss 3:12-reglerna

I denna uppdaterade kurs kring beskattning av utdelning och försäljning av andelar i fåmansföretag, granskar vi den lagrådsremiss som nu kommit. Det är alltså nya skatteregler som ska gälla lön, reavinst och utdelning i fåmansaktiebolag. Den utredning som kom hösten 2016 har nu blivit en lagrådsremiss och regeringen frångår utredningens förslag på väsentliga punkter.

Kursen går igenom de väsentliga delarna i lagrådsremissen och pekar genom exempel på effekterna för de flesta små och medelstora aktiebolag.

Läs mer härDeklaration 2 - Näringsverksamhet - 2017

När man är klar med bokslutet så är det dags att göra deklaration. I denna kurs upprättar vi deklaration för en enskild näringsverksamhet. Vi går igenom principerna för bokslutet, skattereglerna och upprättar sedan deklarationsblanketten NE.

Läs mer här


Bilförmån

Värdet på en bilförmånen får man efter att ha vägt samman ett antal olika parametrar. Hur sker beräkningarna och hur sker schablonbeskattningen av förmånen. Kan man använda företagets bil utan att påföras någon bilförmån och hur är det med andra förmåner som är direkt eller indirekt kopplade till bilförmånen? I kursen reder vi ut detta.

Ny kurs - läs mer här


Deklaration 1

Skatteregler och deklaration för inkomst av tjänst och kapital. Inkomstår 2016 och deklaration 2017. Med exempel och övningsuppgifter.

Ny kurs - läs mer här


Momsen 2017

På momsområdet händer alltid något nytt. Här har vi samlat en del nyheter och praktisk vägledning, aktuella ställningstaganden och domar som kan vara nyttiga för den som ska hantera momsfrågor.

Ny kurs - läs mer härAvvikande revisionsberättelse - nya reglerna

Denna kurs handlar om konsten att utforma en revisionsberättelse som avviker från standardformuleringen. Kursen riktar sig till kvalificerade revisorer och innehållet är strukturerat för att fungera som en praktisk hjälp i arbetet för revisorn.

Ny kurs - läs mer härNy revisionsberättelse 2017

Från och med räkenskapsår som avslutas 31 december 2016 eller senare gäller nya revisionsberättelser i Sverige. De nya rekommendationerna bygger på ny lagstiftning, genom införandet av EU-regler, samt nya regler för revisionsberättelsen i International Standards on Auditing (ISA).

I kursen går vi igenom vad som gäller.

Läs mer här


Handelsrätt 5 - Fastighetsrätt

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med fastighetslagstiftningen. Mäklare, redovisningskonsulter, banktjänstemän m.fl. kommer garanterat i kontakt med denna relativt komplicerade lagstiftning.

Kursen är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Läs mer här


Skattedag 2017 - Nyheter

Kursen blickar både bakåt och framåt. Vi tittar på de nyheter som har med beskattning av både individer och företag att göra. Domar, förhandsbesked och ställningstaganden ger oss viktiga insikter när vi ska hantera komplicerade skattefrågor för våra kunder.

Läs mer här


Nyhetsdag
Personal och Arbetsrätt

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter, egna företagare och företagsledare är några som kommer att ha nytta av denna kurs. Att bryta mot arbetslagstiftningen eller skatte-och avgiftsreglerna resulterar ofta i dyra konflikter.

Läs mer här


Associationsrätt

I kursen behandlar vi det komplicerade regelverk som reglerar hur bolag, föreningar och stiftelser blir till, organiseras, förvaltas och avvecklas. För redovisningskonsulter och revisorer är detta kunskaper man helt enkelt måste behärska. Men även styrelsemedlemmar och företagsägare har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken.

Kursen Handelsrätt 6 – Associationsrätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Läs mer här


Arbetsrätt - Handelsrätt

Kursen Handelsrätt 8 – Arbetsrätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Detta är en grundläggande kurs i arbetsrätt. Vi går systematiskt igenom ämnet. Kursen består av föreläsningar, exempel, arbetsuppgifter och en praktisk dokumentation.

Läs mer här


Mervärdesskatt - en introduktionskurs

Mervärdesskatt är den skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Momsen är ett komplicerat område av skatterätten. Här lär du dig grunderna i moms och hur och var du ska söka svaren på dina frågor.

Läs mer här


Ekonomisk familjerätt

Kursen Handelsrätt 7 – Ekonomisk familjerätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Redovisningskonsulter och revisorer har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken. En företagsägares dödsfall kan få stora konsekvenser för efterlevande om inte lämpliga åtgärder tagits genom samboavtal, testamente och/eller äktenskapsförord.

Läs mer här


Handelsrätt 4 - Marknadsrätt

Företagets viktigaste resurs är kunderna. Finns det inga kunder så finns inget företag. Marknadsföring är företagets väg till kunderna och marknadsföring är därför en prioriterad verksamhet i företaget.

Marknadsföringen omgärdas emellertid av strikta regler för vad man får och inte får göra. Om detta handlar denna kurs.

Läs mer här


Excel för Ekonomer

Kursen Excel för Ekonomer passar bra för den som är något bekant med Excel och nu vill lära sig mera och bli riktigt proffsig. Kursen visar steg för steg hur Excel fungerar och går successivt mot mer avancerad användning, såsom hur man arbetar med Pivottabeller, hur man gör funktioner som "Leta rad" och "Om fel" samt hur man skapar olika diagram. Kursen ingår helt utan extra kostnad i vårt årsabonnemang.

Läs mer här

Visa fler tips på kurser ....

apelsin
vit
vit
rightEDUCATION