Användare
Lösenord
Glömt ditt lösenord? 

Vad är ditt företag värt och hur resonerar en tilltänkt köpare? Hur kan man öka värdet? Vilka modeller för överlåtelse kan vara realistiska att räkna med?

 

Reko Byråstöd

 


Hej

Vi utbildar inom företags-ekonomi och vänder oss till alla som jobbar med företag. Ekonomipersonal, konsulter och aktiva ägare - alla hittar något att lära hos oss.

Hela kurskatalogen finns under KURSER ovan. Välj ett abonnemang så kan du gå hur många kurser som helst och får tillgång till mängder av praktiska dokumentmallar. Läs mera under KURSER om detta.

Vill du ha personlig kontakt så hittar du oss under fliken KONTAKTA.

Jag heter Mats Dahlberg och är VD för Right Education. Välkommen!

Nyheter i K3 och K2

I denna kurs, baserad på Bokföringsnämndens förslag till nya regler för K3 och K2, går vi igenom de väsentligaste förändringarna i regelverken.

Bokföringsnämnden arbetar med en slutgiltig version av de nya regelverken som ska gälla från 1 januari 2017. Nya regler i årsredovisningslagen trädde ikraft redan från den 1 januari 2016.

Läs mer här


Arbetsrätt - Handelsrätt

Kursen Handelsrätt 8 – Arbetsrätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Detta är en grundläggande kurs i arbetsrätt. Vi går systematiskt igenom ämnet. Kursen består av föreläsningar, exempel, arbetsuppgifter och en praktisk dokumentation.

Läs mer härNya regler för beskattning av utdelning och försäljning av fåmansföretag

En utredning förslår nya skatteregler som ska gälla lön, reavinst och utdelning i fåmansaktiebolag. Förändringarna som föreslås är i flera stycken omfattande och får stora effekter på hur man planerar sina löneuttag, utdelning och eventuell framtida avyttring.

Kursen går igenom de föreslagna förändringarna och pekar genom exempel på effekterna för de flesta små och medelstora aktiebolag. Vi ger även förslag på lämpligt agerande redan nu.

Läs mer här


Mervärdesskatt - en introduktionskurs

Mervärdesskatt är den skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Momsen är ett komplicerat område av skatterätten. Här lär du dig grunderna i moms och hur och var du ska söka svaren på dina frågor.

Läs mer här


Ekonomisk familjerätt

Kursen Handelsrätt 7 – Ekonomisk familjerätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Redovisningskonsulter och revisorer har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken. En företagsägares dödsfall kan få stora konsekvenser för efterlevande om inte lämpliga åtgärder tagits genom samboavtal, testamente och/eller äktenskapsförord.

Läs mer här


Handelsrätt 4 - Marknadsrätt

Företagets viktigaste resurs är kunderna. Finns det inga kunder så finns inget företag. Marknadsföring är företagets väg till kunderna och marknadsföring är därför en prioriterad verksamhet i företaget.

Marknadsföringen omgärdas emellertid av strikta regler för vad man får och inte får göra. Om detta handlar denna kurs.

Läs mer här


Förhandlingsteknik

Så förhandlar man framgångsrikt

Att driva affärsverksamhet innebär förhandling. Kunder, leverantörer och anställda är några av de vi kommer att förhandla med. Ibland är det en konflikt som ska lösas och en annan gång en affärsuppgörelse.

Oavsett vad det gäller, så kommer man att ha nytta av att kunna föra sig vid förhandlingsbordet.

Läs mer här


Utveckling av konsultverksamhet och Reko

Vi diskuterar hur man kan tjäna bättre på sin konsultverksamhet och hur kunderna ska bli glada och lyckliga med våra tjänster. Vi tar upp viktiga framtidsfrågor för redovisningsbranschen och för den enskilde konsulten. Lyssna och analysera din egen verksamhet.

Läs mer härLön och utdelning i fåmansaktiebolag 2017

Ägare i fåmansaktiebolag kan ta utdelning till låg skattekostnad. Men då kan det krävas att man agerar före årsskiftet 2016-2017. I denna kurs visar vi hur och vad man ska tänka på.

Läs mer här


Handelsrätt 2 - Köprätt

Kursen Handelsrätt 2 – Köprätten behandlar områden köprätt som är en logisk fortsättning på kursen Handelsrätt 1 - Avtalsrätt. Kursen behandlar både kommersiella köp och köp mellan näringsidkare och konsument.

Läs mer här


Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Denna kurs behandlar området fordringsrätt. Det är ett område av juridiken som är mycket relevant för redovisningskonsulter och företagsekonomer. Olika typer av fordrings- och skuldförhållanden är vad all affärsverksamhet behöver för att fundera.

Läs mer här


Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

I denna kurs handlar det om företagets möjlighet att överleva - om hur man agerar om problemen hopar sig. Som redovisningsansvarig, konsult eller revisor är dessa redovisningsfrågor mycket viktiga. Reglerna är komplicerade. Den som inte vet vilka möjligheter som regelverket medger eller vilka gränser det sätter riskerar att fatta ödesdigra beslut.

Fördjupning i redovisningsfrågor och bolagsrätt

Ny kurs - läs mer här


Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Kursen behandlar områden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och juridiska frågeställningar i samband med affärsverksamhet. Kursen startar med att behandla grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Vi granskar bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål.

Läs mer här


Excel för Ekonomer

Kursen Excel för Ekonomer passar bra för den som är något bekant med Excel och nu vill lära sig mera och bli riktigt proffsig. Kursen visar steg för steg hur Excel fungerar och går successivt mot mer avancerad användning, såsom hur man arbetar med Pivottabeller, hur man gör funktioner som "Leta rad" och "Om fel" samt hur man skapar olika diagram. Kursen ingår helt utan extra kostnad i vårt årsabonnemang!

Läs mer här


Redovisningsnyheter 2016

Redovisningsnyheter 2016 vänder sig till dig som gör bokslut och upprättar årsredovisning för aktiebolag. I kursen går vi igenom de förändringar som skett i årsredovisningslagen och som påverkar redovisningen i K2- och K3-företag.

Ny kurs - läs mer här

Visa fler tips på kurser ....

apelsin
vit
vit
rightEDUCATION