Användare
Lösenord
Glömt ditt lösenord? 

Ett felaktigt val av regelverk kan få ogynnsamma effekter på företagets egna kapital.

 

Reko Byråstöd

 


Hej

Vi utbildar inom företags-ekonomi och vänder oss till alla som jobbar med företag. Ekonomipersonal, konsulter och aktiva ägare - alla hittar något att lära hos oss.

Hela kurskatalogen finns under KURSER ovan. Välj ett abonnemang så kan du gå hur många kurser som helst och får tillgång till mängder av praktiska dokumentmallar. Läs mera under KURSER om detta.

Vill du ha personlig kontakt så hittar du oss under fliken KONTAKTA.

Jag heter Mats Dahlberg och är VD för Right Education. Välkommen!

Dags att tjäna bättre som konsult och på Reko

Är du duktig på det du gör? Tycker du att du borde ha bättre lönsamhet? Svårt att ta betalt kanske? Är du redovisningskonsult och tycker att Reko känns omständigt? Ett hinder snarare än en hjälp? Får du för lite uppskattning för ditt arbete?

Den 3:e oktober släpper vi vår nya kurs som tar konsultrollen ett steg vidare. Nöjdare kunder, bättre lönsamhet, enklare att personalutveckla och att utveckla dig själv. Och vi lovar dig – vi visar hur Reko blir en positiv kraft i utvecklingen.

Sätt av en dag för din egen, dina medarbetares och byråns utveckling. Snart har du en ny nyttig e-kurs direkt i din dator!


Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

I denna kurs handlar det om företagets möjlighet att överleva - om hur man agerar om problemen hopar sig. Som redovisningsansvarig, konsult eller revisor är dessa redovisningsfrågor mycket viktiga. Reglerna är komplicerade. Den som inte vet vilka möjligheter som regelverket medger eller vilka gränser det sätter riskerar att fatta ödesdigra beslut.

Fördjupning i redovisningsfrågor och bolagsrätt

Ny kurs - läs mer här


Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Kursen behandlar områden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och juridiska frågeställningar i samband med affärsverksamhet. Kursen startar med att behandla grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Vi granskar bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål.

Läs mer här


Excel för Ekonomer

Kursen Excel för Ekonomer passar bra för den som är något bekant med Excel och nu vill lära sig mera och bli riktigt proffsig. Kursen visar steg för steg hur Excel fungerar och går successivt mot mer avancerad användning, såsom hur man arbetar med Pivottabeller, hur man gör funktioner som "Leta rad" och "Om fel" samt hur man skapar olika diagram. Kursen ingår helt utan extra kostnad i vårt årsabonnemang!

Läs mer här


Ledningssystem för Tjänstekvalitet - Reko

Konsultverksamhet ska ledas på sådant sätt att kundens verksamhet tillförs resurser och kunskap som annars inte var möjlig. Samtidigt ska konsultföretaget och den enskilde konsulten växa och utvecklas med sitt uppdrag och alla inblandade ska tjäna pengar på det. Med rätt ledning och samarbete kan detta uppnås

Ny och omarbetad kurs i Reko
Läs mer här


Hej,
Jag använder ert utbildningsprogram som jag tycker verkar riktigt bra. Reko-dokumenten har jag anpassat till vår verksamhet och även lagt till några egna mallar som vi använder. Funkar fint.

G.G.

Avvikande revisionsberättelse

Denna kurs handlar om konsten att utforma en revisionsberättelse som avviker från standardformuleringen. Kursen riktar sig till kvalificerade revisorer och innehållet är strukturerat för att fungera som en praktisk hjälp i arbetet för revisorn.

Ny kurs - läs mer här


Komponentavskrivning

Denna kurs behandlar avskrivning i allmänhet och komponentavskrivning i synnerhet. Vi går systematiskt igenom ämnet med tydliga exempel. Vi gör också en jämförelse mellan traditionell avskrivning och komponetavskrivning för att visa hur effekterna blir i olika fall och över tid.

Ny kurs - läs mer här


Momsen 2016

I denna kurs behandlar vi nyheter på mervärdesskatteområdet. Om du jobbar med redovisning så berörs du garanterat av detta.

Ny kurs - läs mer här


Redovisningsnyheter 2016

Redovisningsnyheter 2016 vänder sig till dig som gör bokslut och upprättar årsredovisning för aktiebolag. I kursen går vi igenom de förändringar som skett i årsredovisningslagen och som påverkar redovisningen i K2- och K3-företag.

Ny kurs - läs mer här


Skattedag 2016

Skattedag 2016 med tips att tänka på även när vi går mot slutet av 2015. Till kursen finns en praktisk dokumentation.

Ny kurs - läs mer här


Välj den bästa företagsformen

Att starta företag är ett viktigt beslut. Vilken företagsform är egentligen bäst och hur ska man resonera när man startar och driver företag?

Ny kurs - läs mer här


Balanced Scorecard och Strategy Map

Modeller för att skapa långsiktig värdetillväxt i företag och organisationer. Ett mycket användbart hjälpmedel för proaktiva företagskonsulter.

Ny kurs - läs mer här


Åtta framgångsfaktorer för Konsultföretag

Det finns ett antal arbetssätt, verktyg och modeller som alltid gör dig till en bättre konsult. I denna kurs diskuterar vi åtta av dessa.

Läs mer här


Elva principer för effektiv ekonomisk rapportering

Genom en arbetsmodell bestående av elva principer skapar man rapporter som fungerar och ger det stöd som behövas för att leda ett företags långsiktiga värdeskapande. Till kursen finns ett referensmaterial.

Läs mer här


Omvärldsanalys

Att hantera strategisk information för framtidsplanering. Alla företag och organisationer behöver gång efter annan göra en ordentlig omvärldsanalys.

Läs mer här

Branschstrukturanalys

Att driva företag framgångsrikt innebär att man måste förstå den struktur som skapar konkurrens i branschen. Vi diskuterar hur man lägger upp sin analys av dessa krafter.

Läs mer här


Läsa och förstå en årsredovisning

Årsredovisningen är den ekonomirapport som alla aktiebolag ska upprätta och som offentliggörs via Bolagsverket. Dokumentet innehåller väsentlig information om bolaget.

Läs mer här

 

 

 


Välja regelverk - K2 eller K3

Att välja regelverk för redovisningen påverkar hur bokslut ska upprättas och hur årsredovisningen utformas. Det är inte bara en fråga om rapporters utseende utan i högsta grad en fråga om spelregler för den ekonomiska rapporteringen.

Läs mer här


Bokslut - praktiskt arbete med period- och årsbokslut

Alla företag ska minst en gång per år upprätta ett bokslut. Bokslutet fungerar som verksamhetens resultattavla. Men ett år är en lång tid och som företagare vill man ha snabba och korrekta besked från den som sköter redovisningen, med betydligt kortare intervall.

Läs mer här


Företagsvärdering och företagsöverlåtelse

Oavsett om man ska sälja eller köpa ett företag så måste man förstå vad som skapar värde och hur man resonerar när man sätter sitt pris. Att sälja eller köpa ett företag är många gånger en komplicerad och utdragen process. Med rätt kunskaper har man större möjligheter att agera både som säljare och köpare.

Läs mer här


Ekonomistyrning

Att styra mot lönsamhet och tillväxt

I denna kurs granskar vi sambanden inom ett företags ekonomi som skapar lönsamhet och tillväxt. Hur mäter man? Vad och hur kan man påverka? Vi diskuterar redovisning och företagsekonomi, investeringar och hur man hanterar resurser. Hur prissättning och rabatter påverkar och hur den ekonomiska rapporteringen kan förbättras.

Läs mer här


Lön och utdelning i fåmansaktiebolag

Ägare i fåmansaktiebolag kan ta utdelning till låg skattekostnad, men för att det ska bli verklighet så krävs det kunskap och planering. I denna kurs visar vi hur och vad man ska tänka på.

Läs mer här


Redovisningens grunder 1 - Syfte, regelverk och organisation

Detta är den första delen av två grundläggande kursen där vi systematiskt går igenom vad som händer i ett företags bokföring och hur de vanligaste rapporterna är uppbyggda.

Läs mer här


Redovisningens grunder 2 - Praktiskt bokföringsarbete och exempel

Det mesta som händer i ett företag registreras i bokföringen. Redovisningen är därför en av företagets viktigaste och mest användbara informationskällor – förutsatt att man förstår hur det fungerar.

Kursen är omfattande med många exempel, frågor och arbetsuppgifter.

Läs mer här


Beskattning av företag och individer del 1

Inkomst av tjänst och kapital. Kursen innehåller föreläsningar, referensmaterial, kontrollfrågor och arbetsuppgifter.

Läs mer här

Beskattning av företag och individer del 2

Inkomst av näringsverksamhet. Denna delkurs förutsätter att du har kunskaper och erfarenhet från arbete med företags redovisning.

Läs mer här


Sälja och prissätta kunskap

Är du konsult och lever på att sälja kunskap? Det finns en mängd fallgropar som kunskapssäljaren kan råka ut för, men som man kan undvika genom att förstå spelet, ta kommandot över situationen och inte slarva bort de viktigaste delarna i säljprocessen. Välkommen till en kurs i konsten att sälja och prissätta kunskap!

Läs mer här


Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning - Del 1

Detta är en grundläggande kurs i räkenskapsanalys. Här går vi igenom de viktiga stegen som både externa och interna ekonomirapporter måste passera för att de över huvud taget ska kunna användas i en analyssituation.

Läs mer här


Räkenskapsanalys och verksamhetsstyrning - Del 2

Detta är en fördjupningskurs i räkenskapsanalys. Här bygger vi vidare på det vi lärt i del 1, som är en grundläggande kurs i räkenskapsanalys.

Läs mer här


Deklaration II - Näringsverksamhet - 2015

När man är klar med bokslutet så är det dags att göra deklaration. I denna kurs upprättar vi deklaration för en enskild näringsverksamhet. Vi går igenom skattereglerna, bokslutet och upprättar sedan deklarationsblanketten NE.

Läs mer här


Deklaration I - Inkomst av tjänst och kapital - 2015

I denna deklarationskurs går vi igenom deklarationen för en privatperson. Vi säljer en villa och en bostadsrätt. Vi säljer aktier. Vi diskuterar hur man lämpligen planerar sina skatter inom de gränser som skattereglerna sätter upp. Välkommen på deklarationskurs!

Läs mer här


Deklaration 2015

I den här kursen diskuterar vi arbetet med inkomstdeklarationen 2015. Vi koncentrerar oss på vissa nyheter i årets deklaration, men tar även upp möjligheten att skatteplanera både med årets vinster men även i ett längre perspektiv.

Läs mer här


Styrelsearbete i ägarledda företag

En professionell styrelse är oftast en förutsättning för att ett företag ska utvecklas och tillväxa. I denna kurs diskuterar vi styrelsens roll och arbetsmetoder i främst ägarledda företag. I materialet finns mängder med goda råd och praktiska tips.

Läs mer här


Personal och löner

Att hantera personal och lönefrågor är minst sagt komplicerat. Löneadministratören har all anledning att sätta sig in i detta regelverk. I denna kurs vänder vi oss till redovisningskonsulter och löneadministratörer och reder ut begreppen.

Läs mer här


Handelsrätt - Avtals- och köprätt för företagare

Förmodligen har du mycket stor nytta av att behärska avtals- och köprätten. Är du företagare eller redovisningskonsult så berörs du av detta dagligen. Satsa därför några timmar på detta viktiga ämne. Avtalsrätt är nog viktigt för dig!

Läs mer här


Entreprenörskap

Kursen som du absolut inte ska missa om du ska driva företag eller ge råd som konsult.

Läs mer här


Grundläggande principer, definitioner och begrepp i ÅRL, K3 och K2

De nya regelverken K3 och K2 ska dessutom tillämpas i sin helhet och alla problem och tillämpningar ska lösas inom respektive regelverk. Det innebär att principer, begrepp och definitioner samt förståelsen av dessa kommer att vara centralt och viktigt för den som ska göra jobbet. Det är här du förr eller senare landar.

Läs mer här


Årsredovisning och bokslut i mindre AB enligt K2

Kursen är en systematisk genomgång och kommentar till regelverket för att upprätta årsredovisning i mindre aktiebolag. Till kursen hör en praktisk mall i Excel som du kan använda när du upprättar din årsredovisning eller när du tränar och övar.

Läs mer här


Kursintyg och Kompetensprofil

- Ett praktiskt sätt att samla och dokumentera årets kurser

När du genomfört en kurs så kan du beställa ett kursintyg som, tillsammans med dina dokumenterade och loggade kursaktiviteter, visar ditt deltagande. Alla godkända kurser samlas sedan i en Kompetensprofil för just det året.
Kompetensprofilen skriver du själv ut i slutet av året. På det sättet kan du enkelt dokumentera och planera för dina kurser.

Läs mera om kursintyg och villkoren för Kompetensprofil på sidan för INTYG.

Läs mer här


Bokföring

Ett nytt allmänt råd som tar ett helhetsgrepp på löpande bokföring.
Alla bokföringsskyldiga påverkas av de nya reglerna. Regelverket ger möjlighet till att organisera sin redovisning på nytt sätt. Samarbetet med redovisningsbyrån kan bli mera rationellt, men det finns också risker med vissa av förenklingarna.

Läs mer här


Obestånd - Konkurs - Ansvar

Hur hanterar man kriser och problem i företaget?
Detta är troligen årets nyttigaste kurs och innehåller kunskaper som är ovärderliga för alla som driver företag.

Läs mer här

 

Hej Mats – jag tyckte det var ett bra alternativ till att åka mil efter mil.
Dessutom arbetar vi här på byrån med ungefärligt samma uppdrag varför diskussionerna blev aktuella för oss. Detta kommer vi att göra fler gånger. Tack för bra kurs.

A.O.

Praktisk juridik för egenföretagare

Starta och driva företag är en av de största utmaningar vi kan ge oss in i. I vår nya kurs tar vi upp några av de områden där det lätt kan gå snett. Det är inte riskfritt att starta och driva företag. Riskerna kan emellertid minskas och denna kurs kan bidra till det. Den vänder sig inte bara till egenföretagare utan till alla som jobbar med redovisning. Läs mera på kursens faktasida.

Massor med kurstimmar - för bara 495 kr per månad!

Jobbar du professionellt med företagsekonomi och vill hålla dig uppdaterad? Då har du kommit rätt! Med ett årsabonnemang blir dina kurskostnader 495 kr per månad (5 940 kr per år). Dina studieresultat dokumenteras och du kan efter genomförd kurs enkelt beställa ett kursintyg.

Du får tillgång till alla våra kurser och två dokumentarkiv med praktiska mallar. Välj det som passar dig och häng med oss ett år framåt! Ta med en arbetskollega och det blir ännu mera förmånligt! Då kan ni tillsammans glädja er åt att ni gjort en riktigt god affär.

Läs mer här

Hej, jag har några frågor om Reko och hur man ska tänka ......

....... För övrigt tycker jag ert upplägg med kurser är jättebra!

Med vänlig hälsning A. N.

apelsin
vit
vit
rightEDUCATION