Användare
Lösenord
Glömt ditt lösenord? 

Med ett årsabonnemang kan du ta full kontroll över dina utbildningskostnader. Du kan fritt välja bland kurser och material under ett helt år. E-kurser är snälla mot plånboken och miljön.

 

Reko Byråstöd

 


Hej

Vi utbildar inom företags-ekonomi och vänder oss till alla som jobbar med företag. Ekonomipersonal, konsulter och aktiva ägare - alla hittar något att lära hos oss.

Hela kurskatalogen finns under KURSER ovan. Välj ett abonnemang så kan du gå hur många kurser som helst och får tillgång till mängder av praktiska dokumentmallar. Läs mera under KURSER om detta.

Vill du ha personlig kontakt så hittar du oss under fliken KONTAKTA.

Jag heter Mats Dahlberg och är VD för Right Education. Välkommen!Detta är på gång just nu ....


Här har vi samlat lite av det som är på gång och som kommer under sen närmaste tiden.

Läs mer här


Lojalitetsplikt och konkurrensklausuler

En konkurrensklausul innebär att den anställde inte får ägna sig åt konkurrerande verksamhet en viss period efter det att anställningen upphört. Bryter man mot överenskommelse kan det medföra skadestånd. I brist på lagstiftning har främst en överenskommelse i form av ett kollektivavtal, som slöts 1969 och på nytt under 2015, mellan arbetsmarknadens parter kommit att utgöra den rättskälla som reglerar användningen av konkurrensklausuler. Vi går igenom och reder ut begreppen.
Detta är en fördjupningskurs i arbetsrätt.

Läs mer härPenningtvätt och finansiering av terrorism

Genom de nya lagarna implementeras EU:s fjärde penningtvättsdirektiv i Sverige. Ikraftträdande den 26 juni 2017. En viktig nyhet i lagen är att det nu tydligare framgår att en riskbaserad bedömning ska ligga till grund för de åtgärder som företaget vidtar.

Läs mer härNya regler för beskattning av FÅAB - Remiss 3:12-reglerna

I denna uppdaterade kurs kring beskattning av utdelning och försäljning av andelar i fåmansföretag, granskar vi den lagrådsremiss som nu kommit. Det är alltså nya skatteregler som ska gälla lön, reavinst och utdelning i fåmansaktiebolag. Den utredning som kom hösten 2016 har nu blivit en lagrådsremiss och regeringen frångår utredningens förslag på väsentliga punkter.

Kursen går igenom de väsentliga delarna i lagrådsremissen och pekar genom exempel på effekterna för de flesta små och medelstora aktiebolag.

Läs mer härDeklaration 2 - Näringsverksamhet - 2017

När man är klar med bokslutet så är det dags att göra deklaration. I denna kurs upprättar vi deklaration för en enskild näringsverksamhet. Vi går igenom principerna för bokslutet, skattereglerna och upprättar sedan deklarationsblanketten NE.

Läs mer här


Bilförmån

Värdet på en bilförmånen får man efter att ha vägt samman ett antal olika parametrar. Hur sker beräkningarna och hur sker schablonbeskattningen av förmånen. Kan man använda företagets bil utan att påföras någon bilförmån och hur är det med andra förmåner som är direkt eller indirekt kopplade till bilförmånen? I kursen reder vi ut detta.

Ny kurs - läs mer här


Deklaration 1

Skatteregler och deklaration för inkomst av tjänst och kapital. Inkomstår 2016 och deklaration 2017. Med exempel och övningsuppgifter.

Ny kurs - läs mer här


Momsen 2017

På momsområdet händer alltid något nytt. Här har vi samlat en del nyheter och praktisk vägledning, aktuella ställningstaganden och domar som kan vara nyttiga för den som ska hantera momsfrågor.

Ny kurs - läs mer härAvvikande revisionsberättelse - nya reglerna

Denna kurs handlar om konsten att utforma en revisionsberättelse som avviker från standardformuleringen. Kursen riktar sig till kvalificerade revisorer och innehållet är strukturerat för att fungera som en praktisk hjälp i arbetet för revisorn.

Ny kurs - läs mer härNy revisionsberättelse 2017

Från och med räkenskapsår som avslutas 31 december 2016 eller senare gäller nya revisionsberättelser i Sverige. De nya rekommendationerna bygger på ny lagstiftning, genom införandet av EU-regler, samt nya regler för revisionsberättelsen i International Standards on Auditing (ISA).

I kursen går vi igenom vad som gäller.

Läs mer härÅrsredovisning enligt K2 och K3 - Nyheter 2017

I denna kurs går vi igenom förändringarna i regelverken K2 och K3. Systematiskt och i överskådliga matriser visar vi hur reglerna ska tillämpas.

De nya regelverken som ska tillämpas på räkenskapsår som startat 2016-01-01 eller senare.

Läs mer här


Handelsrätt 5 - Fastighetsrätt

Kursen vänder sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med fastighetslagstiftningen. Mäklare, redovisningskonsulter, banktjänstemän m.fl. kommer garanterat i kontakt med denna relativt komplicerade lagstiftning.

Kursen är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Läs mer här


Skattedag 2017 - Nyheter

Kursen blickar både bakåt och framåt. Vi tittar på de nyheter som har med beskattning av både individer och företag att göra. Domar, förhandsbesked och ställningstaganden ger oss viktiga insikter när vi ska hantera komplicerade skattefrågor för våra kunder.

Läs mer här


Nyhetsdag
Personal och Arbetsrätt

Kursen vänder sig till alla som arbetar med löne- och personalhantering. Lönekonsulter, egna företagare och företagsledare är några som kommer att ha nytta av denna kurs. Att bryta mot arbetslagstiftningen eller skatte-och avgiftsreglerna resulterar ofta i dyra konflikter.

Läs mer här


Associationsrätt

I kursen behandlar vi det komplicerade regelverk som reglerar hur bolag, föreningar och stiftelser blir till, organiseras, förvaltas och avvecklas. För redovisningskonsulter och revisorer är detta kunskaper man helt enkelt måste behärska. Men även styrelsemedlemmar och företagsägare har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken.

Kursen Handelsrätt 6 – Associationsrätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Läs mer här


Arbetsrätt - Handelsrätt

Kursen Handelsrätt 8 – Arbetsrätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Detta är en grundläggande kurs i arbetsrätt. Vi går systematiskt igenom ämnet. Kursen består av föreläsningar, exempel, arbetsuppgifter och en praktisk dokumentation.

Läs mer här


Mervärdesskatt - en introduktionskurs

Mervärdesskatt är den skatt vi betalar på nästan all konsumtion av varor och tjänster. Momsen är ett komplicerat område av skatterätten. Här lär du dig grunderna i moms och hur och var du ska söka svaren på dina frågor.

Läs mer här


Ekonomisk familjerätt

Kursen Handelsrätt 7 – Ekonomisk familjerätt är en fristående del i vårt kursblock Handelsrätt.

Redovisningskonsulter och revisorer har mycket stor nytta av att behärska detta område av juridiken. En företagsägares dödsfall kan få stora konsekvenser för efterlevande om inte lämpliga åtgärder tagits genom samboavtal, testamente och/eller äktenskapsförord.

Läs mer här


Handelsrätt 4 - Marknadsrätt

Företagets viktigaste resurs är kunderna. Finns det inga kunder så finns inget företag. Marknadsföring är företagets väg till kunderna och marknadsföring är därför en prioriterad verksamhet i företaget.

Marknadsföringen omgärdas emellertid av strikta regler för vad man får och inte får göra. Om detta handlar denna kurs.

Läs mer här


Förhandlingsteknik

Så förhandlar man framgångsrikt

Att driva affärsverksamhet innebär förhandling. Kunder, leverantörer och anställda är några av de vi kommer att förhandla med. Ibland är det en konflikt som ska lösas och en annan gång en affärsuppgörelse.

Oavsett vad det gäller, så kommer man att ha nytta av att kunna föra sig vid förhandlingsbordet.

Läs mer här


Utveckling av konsultverksamhet och Reko

Vi diskuterar hur man kan tjäna bättre på sin konsultverksamhet och hur kunderna ska bli glada och lyckliga med våra tjänster. Vi tar upp viktiga framtidsfrågor för redovisningsbranschen och för den enskilde konsulten. Lyssna och analysera din egen verksamhet.

Läs mer här


Lön och utdelning i fåmansaktiebolag 2017

Ägare i fåmansaktiebolag kan ta utdelning till låg skattekostnad. Men då kan det krävas att man agerar före årsskiftet 2016-2017. I denna kurs visar vi hur och vad man ska tänka på.

Läs mer här


Handelsrätt 2 - Köprätt

Kursen Handelsrätt 2 – Köprätten behandlar områden köprätt som är en logisk fortsättning på kursen Handelsrätt 1 - Avtalsrätt. Kursen behandlar både kommersiella köp och köp mellan näringsidkare och konsument.

Läs mer här


Handelsrätt 3 - Fordringsrätt

Denna kurs behandlar området fordringsrätt. Det är ett område av juridiken som är mycket relevant för redovisningskonsulter och företagsekonomer. Olika typer av fordrings- och skuldförhållanden är vad all affärsverksamhet behöver för att fundera.

Läs mer här


Redovisningsfrågor - fortsatt drift och kontrollbalansräkning

I denna kurs handlar det om företagets möjlighet att överleva - om hur man agerar om problemen hopar sig. Som redovisningsansvarig, konsult eller revisor är dessa redovisningsfrågor mycket viktiga. Reglerna är komplicerade. Den som inte vet vilka möjligheter som regelverket medger eller vilka gränser det sätter riskerar att fatta ödesdigra beslut.

Fördjupning i redovisningsfrågor och bolagsrätt

Ny kurs - läs mer här


Handelsrätt 1 - Avtalsrätt

Kursen behandlar områden som är relevanta vid olika former av näringsverksamhet och juridiska frågeställningar i samband med affärsverksamhet. Kursen startar med att behandla grundläggande rättsregler om avtal och andra former av rättshandlingar. Vi granskar bland annat frågor om avtalets betydelse som medel för företagare att nå önskade mål.

Läs mer här


Excel för Ekonomer

Kursen Excel för Ekonomer passar bra för den som är något bekant med Excel och nu vill lära sig mera och bli riktigt proffsig. Kursen visar steg för steg hur Excel fungerar och går successivt mot mer avancerad användning, såsom hur man arbetar med Pivottabeller, hur man gör funktioner som "Leta rad" och "Om fel" samt hur man skapar olika diagram. Kursen ingår helt utan extra kostnad i vårt årsabonnemang!

Läs mer här

Visa fler tips på kurser ....

apelsin
vit
vit
rightEDUCATION